ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

EuroTel aj Orange majú podľa TÚ významné postavenie

Info z domova | SITA
17.09.2004 | Čítalo: 7351 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ) v utorok oficiálne zverejnil analýzu, v ktorej priznal obom slovenským mobilným operátorom tzv. významné postavenie na veľkoobchodnom trhu volaní do mobilných sietí. Ak sa toto postavenie potvrdí, úrad uloží operátorom najmenej jednu z piatich vopred definovaných povinností, pričom jednou z povinností pre ktorú sa môže rozhodnúť, je aj povinnosť poskytovať ostatným operátorom prepojenie do mobilných sietí len za nákladové ceny.

Podľa hovorcu TÚ Romana Vavra je jedným zo záverov analýzy zistenie, že na veľkoobchodnom trhu volaní do mobilných sietí nie je efektívna súťaž. Spoločnosti EuroTel aj Orange majú podľa TÚ na tomto trhu významný vplyv a také postavenie, že nie sú vystavené efektívnej súťaži. Ekonomický vplyv dovoľuje obom mobilným operátorom v podstatnom rozsahu správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov. Podľa TÚ mal EuroTel na konci minulého roka s 1,613 mil. užívateľmi na tomto trhu 43,85-percentný podiel, Orange mal s 2,065 mil. užívateľov 56,15-percentný podiel. Z technologického hľadiska je výhodou Eurotelu 99-percentné a výhodou Orange 98-percentné pokrytie obyvateľstva signálom GSM. Úrad zároveň potvrdil, že pozície oboch operátorov na trhu značne v podstatnej miere obmedzujú možnosť tretieho operátora vstúpiť na trh.

K záverom analýzy sa môžu do 30 dní vyjadriť obaja dotknutí operátori. Pred tým, než začne TÚ svoje opatrenia uplatňovať musí jeho analýzu odobriť aj Európska komisia. Ak sa všetky zistenia potvrdia, úrad uloží operátorom jednu až päť povinností, ktoré budú musieť mobilní operátori dodržiavať pri svojom pôsobení na veľkoobchodnom trhu volaní ukončovaných v mobilných sieťach. Jednou z možných podmienok je, že operátori budú povinní "stanoviť ceny tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s?poskytovaním prepojenia a?aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré nesúvisia s?poskytovaním prepojenia."

Medzi ďalšie povinnosti, ktoré môže TÚ uložiť operátorom patrí povinnosť transparentne zverejňovať podmienky pre vstup do sietí mobilných operátorov, ďalej dodržiavanie rovnakých podmienok pre vstup do mobilných sietí pre všetkých operátorov, oddelené účtovanie nákladov a výnosov z tejto služby, alebo začepčenie prístupu k špecifickým sieťovým zariadeniam.

Späť | Domov