ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Klubový odborný večer - Číslovací plán

Podujatia |
25.06.2002 | Čítalo: 8552 | Diskusia: 0

Úvodná časť Klubového odborného večera bola zameraná odborne, na tému "Číslovací plán".

Prezentáciu predniesol Ing. Murín z VÚS. Príspevok mal štruktúru:

  • štruktúra číslovacieho plánu
  • pravidlá a kritériá pre prideľovanie číselných množín
  • prideľovanie číselných množín alternatívnym operátorom
  • ďalší osud čísiel 16 XXX, 019 XY, 06 XX XXX,+ ďalších špeciálnych číselných množín
  • možnosť využívania špeciálnych číselných množín alternatívnymi operátormi
  • dopad služieb voľba prevádzkovateľa a prenositeľnosť čísla na číslovací plán

Problematika číslovacieho plánu bola zaradená veľmi aktuálne, nakoľko aj TÚ SR pripravuje vydanie Číslovacieho plánu.

Hosťami podujatia boli aj Prof. Ing. Milan Dado, CSc., Prof. Ing. Milan Konvit, CSc. zo Žilinskej univerzity a Ing. Aurel Ščehovič, CSc. - riaditeľ Výskumného ústavu spojov, Banská Bystrica.

Späť | Domov