ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Klubový odborný večer - Siemens

Podujatia | Patrik Krauspe
02.07.2004 | Čítalo: 9229 | Diskusia: 0

Vo štvrtok, 24. júna 2004 sa v priestoroch Asociácie telekomunikačných operátorov uskutočnil ďalší klubový odborný večer. Tentokrát odborníci spoločnosti Siemens prezentovali riešenia problematiky prenositeľnosti čísla, technické aspekty zákonného odpočúvania a portfólio rádiových zariadení (nielen) v pásme 3,5 GHz.

V rámci prezentácie o prenositeľnosti čísla sa prítomní členovia asociácie dozvedeli čo je zmyslom number portability, aké sú jednotlivé druhy prenositeľnosti. Peter Martinkovič hovoril o konceptoch v rámci geografickej prenositeľnosti, portability operátora alebo služby. V krátkosti tiež predstavil implementáciu prenositeľnosti v systéme GNMS. Prenositeľnosť čísla je kľúčovou črtou v deregulovaných trhoch. Prezentácia o lawful interception bola zameraná na históriu odpočúvania, ETSI štandardy v tejto oblasti, metódy odpočúvania vo fixnej a mobilnej sieti a riešenie, ktoré ponúka spoločnosť Siemens. Na záver Bystrík Bindas prezentoval riešenia bezdrôtového prístupu, ktoré ponúka firma Siemens - produkty firmy Alvarion.


Priložené súbory:

 Prezentácia Number Portability

Späť | Domov