ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Vyhlásenie k prijatiu novely zákona o telekomunikáciách

Tlačové správy ATO |
20.06.2002 | Čítalo: 8236 | Diskusia: 0

Dňa 20. júna 2002 NR SR schválila Novelu zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. Snahou predkladateľa tejto vládnej novely bolo na obdobie cca 1 roka, dokedy bude musieť byť implementovaná legislatíva EÚ v tejto oblasti aj u nás, umožniť skutočnú liberalizáciu a konkurenčné prostredie pre telekomunikačno-informačné služby.

Nosnou časťou novely je najmä neviazaný prístup k miestnym vedeniam s účinnosťou od 1.1.2003 a vyhlásenie SMP operátorov ku dňu účinnosti. Boli zjavné snahy dominantného operátora o oddialenie tejto účinnosti na 1.1.2004, čím by si predĺžil výhodné postavenie na trhu o 1 rok. Asociácia telekomunikačných operátorov - ATO, združenie Partnerstvá pre prosperitu - PPP a Asociácia poskytovateľov internetu - API podporili vládny návrh, vrátane termínu účinnosti. Tieto odborne argumentovali o nevyhnutnosti tohto kroku pre zlepšenie podmienok konkurenčného prostredia. ATO, PPP aj API vítajú, že vládny návrh odbornou argumentáciou v rozprave podporili poslanci vládnych aj nevládnych strán, a to najmä poslanci Ján Jasovský, Milan Ištván, Milan Ftáčnik. Všetci, ktorí hlasovali v prospech vládnej novely, vrátane jej účinnosti v plnom rozsahu urobili pre telekomunikačný trh na Slovensku určite dobrú vec.

Späť | Domov