ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Správa k určeniu metodiky cien za prepojenie

Tlačové správy ATO |
11.06.2002 | Čítalo: 8212 | Diskusia: 0

Podľa zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z. z. je liberalizácia hlasových služieb de jure k 1.1.2003. Aby sa dal zákon v praxi k tomuto dátumu realizovať, je potrebné pre umožnenie liberalizácie hlasových služieb de facto urobiť konkrétne kroky.

Ich naplnenie je nevyhnutnosťou preto, aby mohli fungovať noví operátori, ktorí pre začatie svojej činnosti potrebujú prepojenie so sieťami existujúcich operátorov navzájom. Aby prepojenia v pevných sieťach bolo možné realizovať, musí byť stanovená metodika výpočtu cien za prepojenie v pevných sieťach, čo má stanoviť regulačný orgán. Asociácia telekomunikačných operátorov - ATO požiadala predsedu Telekomunikačného úradu SR určiť túto metodiku výpočtu cien za prepojenie v pevných sieťach najneskôr k 1. júlu 2002, aby bol aspoň minimálny časový priestor pre prípravu nových operátorov na poskytovanie hlasových služieb v konkurenčnom prostredí.

Späť | Domov