ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

ADSL - Nová príležitosť pre likvidáciu konkurencie?

Tlačové správy ATO |
05.06.2002 | Čítalo: 8209 | Diskusia: 1

Asociácia telekomunikačných operátorov - ATO a Asociácia poskytovateľov internetu na Slovensku - API usporiadali 5. júna 2002 o 14.00 hod. v zasadačke STU na Vazovovej ul. 5, tlačovú konferenciu k problematike zavedenia služby ADSL.

Obe asociácie informovali verejnosť a zároveň upozornili TÚ SR a PMÚ SR na snahu doposiaľ monopolného poskytovateľa hlasových služieb ST, a.s. dostať sa na monopolnú pozíciu na rozvíjajúcom sa trhu širokopásmových komunikácií, zlikvidovať tak konkurenciu hneď v zárodku a vyhnúť sa tak konkurencii. Je to jedinečná príležitosť pri nečinnosti kompetentných zabetónovať si svoju monopolnú pozíciu na trhu aj v tejto oblasti. Podmienky pre poskytovanie tejto služby sú už v podmienkach tzv. „pilotného projektu“ diskriminačné a poskytujú živnú pôdu na manipuláciu s cenami po uvedení do „rutinnej prevádzky“, za ktorú však obe asociácie považujú už tento pilot. Podmienky, za ktorých je táto služba uvádzaná na trh ako pre používateľov internetu, tak aj pre prevádzkovateľov internetu (ISP) sú podľa názoru oboch asociácií v rozpore so zákazom zneužívania dominantného postavenia na trhu, ako i v rozpore s podmienkami pre poskytovanie služieb v zákone o telekomunikáciách.

Asociácie poukázali na možné dopady takzvaného pilotného projektu ADSL, cenové prepočty takéhoto modelu a očakávané cenové prekvapenia v rámci poskytovania tejto služby.

Snahou tejto iniciatívy bolo upozorniť kompetentné orgány i verejnosť na znovunastolenie situácie výberu z až jednej možnosti, čo sa následne, po likvidácii konkurencie musí prejaviť aj na vývoji cien, čo už pocíti každý. Nezanedbateľnou ostáva aj otázka ochrany domácich i zahraničných investícií - alebo, žeby sme žiadne nepotrebovali? Zástupcovia ATO a API vysvetlili podrobnosti súvisiace s touto problematikou.

Späť | Domov