ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Neformálne stretnutie mimovládnych organizácií slovenského info-komunikačného sektora

Tlačové správy ATO | ATO
01.04.2004 | Čítalo: 8184 | Diskusia: 1

Začiatkom tohto týždňa (v pondelok 29. marca 2004) sa v sídle Asociácie telekomunikačných operátorov uskutočnilo neformálne stretnutie mimovládnych organizácií slovenského info-komunikačného (ICT) sektora. Toto stretnutie bolo v poradí už druhým takýmto podujatím v tomto roku. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 11. februára a prítomní zástupcovia združení sa zhodli na potrebe pravidelnej diskusie o problémoch, ktoré trápia firmy ako aj spotrebiteľov v oblasti informatiky a telekomunikácií na Slovensku. Pozvanie prijal tiež podpredseda Telekomunikačného úradu SR Juraj Michňa.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Asociácie poskytovateľov internetu, Asociácie telekomunikačných operátorov, združenia Internet pre všetkých, IT Asociácie Slovenska, združenia Partnerstvá pre prosperitu, Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre hospodársku informatiku a Zväzu elektrotechnického priemyslu.

Jednou z tém diskusie bola problematika správy slovenskej národnej internetovej domény SK. ICT združenia prostredníctvom svojich zástupcov vyjadrili nespokojnosť s registračným systémom prevádzkovaným spoločnosťou Euroweb. Zároveň vyjadrili podporu Združeniu SK-NIC, na pôde ktorého by jeho členovia mali nájsť riešenie, ako ďalej spravovať doménu SK. Mimovládne organizácie slovenského ICT sektora sú takisto ochotné priložiť ruku k dielu a vyzývajú zainteresované subjekty aby rozhodnými krokmi v tejto oblasti prispeli k všeobecnej spokojnosti užívateľov slovenského internetu.

Druhou témou stretnutia bola otázka liberalizácie prostredia elektronických komunikácií, ktoré podľa zástupcov združení tvoria základ rozvoja informačnej spoločnosti v Slovenskej republike. Kľúčovým faktorom v tejto oblasti je penetrácia internetu. Z hľadiska tohto ukazovateľa sa Slovensko nachádza na chvoste zo všetkých európskych krajín. Tento nepriaznivý stav je nutné zmeniť. Nový strategický cieľ Európskej únie pre ďalšie desaťročie – vybudovať konkurencieschopnú a dynamickú ekonomiku založenú na vedomostiach sa bez dôkladnej a urýchlenej informatizácie slovenskej spoločnosti dosiahnuť nepodarí. Združenia ICT sektora vyjadrili ochotu spolupracovať so zodpovednými orgánmi štátu pri vypracovávaní a realizácii projektov verejno-súkromného partnerstva.

Ing. Vladimír Ondrovič
Predseda ATO

Späť | Domov