ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Koncepcia vytvorenia portálu verejnej správy

Info z domova | Infoservis vlády SR
01.04.2004 | Čítalo: 7863 | Diskusia: 0

Vláda na pripomienkové konanie predložila materiál "Koncepcia vytvorenia portálu verejnej správy". Predkladaný materiál je prvým krokom k implementovaniu plne funkčného portálu. Materiál ponúka základnú koncepciu, ktorá určuje strategické smerovania tohto úsilia.

Jedným z významných indikátorov budovania eGovernmentu v krajine je existencia samostatného portálu, ktorý umožní nielen rozširovanie informácií, ale aj interaktívnu komunikáciu s verejnou správou. Vládne portály sa líšia kvalitou, ktorá je daná najmä možnosťami poskytovaných služieb. Vo všeobecnosti však možno povedať, že trend smeruje k budovaniu jednotného portálu, ktorý bude vstupným miestom pre komunikáciu s celou verejnou správou. Trend tiež smeruje k budovaniu portálov, ktoré sú nielen interaktívne, ale umožňujú aj nahradiť klasickú formu komunikácie internetom.

Portál by pri plnej funkčnosti mal naplniť predovšetkým nasledovné očakávania:

1. Zvýšenie dostupnosti verejnej správy,
2. Jednoduchšie vyhľadávanie a prístup k informáciám a službám,
3. Zvýšenie schopnosti rýchlo a účinne odpovedať na požiadavky verejnosti,
4. Zvýšenie odolnosti verejnej správy voči korupcii, klientelizmu a zneužívaniu funkcie,
5. Zvýšenie efektívnosti verejnej správy pri jej výkone.

Vďaka naplneniu očakávaní dokáže portál verejnej správy priniesť významné zlepšenie v komunikácii a vytvorí základ novej kultúry vzťahov medzi verejnosťou a verejnou správou. Vytvorenie portálu je významný krok v modernizácii verejnej správy, prínosu pre občanov a jeho zavedenie je aj úloha vyplývajúca s integračného procesu Slovenska do EÚ.


Priložené súbory:

 Koncepcia vytvorenia portálu verejnej správy

Späť | Domov