ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Stanovisko k zrušeniu smerovania volaní na čísla 019xy

Tlačové správy ATO |
26.01.2004 | Čítalo: 8248 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov protestuje proti snahám Slovak Telecomu zrušiť smerovanie volaní na čísla 019xy, ktoré operátori používajú pre pripojenie svojich zákazníkov do siete internet, pod rúškom prechodu na nový produkt ISP Dialup.

Asociácia telekomunikačných operátorov si uvedomuje, že situácia v súvislosti s číslami 019xy nie je štandardná, na čo upozorňovala Telekomunikačný úrad listom už pred rokom a pol – 3. júna 2002. Prefixy pridelené certifikačným odborom TÚ SR na prístup k službám prenosu hlasu prostredníctvom siete internet sú 06xx, avšak tieto sú monopolným operátorom značne cenovo znevýhodňované a ich technická realizácia je zámerne brzdená. Asociácia protestuje proti radikálnemu riešeniu, ktoré pripravuje Slovak Telecom. Operátori, ktorí majú záujem poskytovať služby VoIP, teda prenos hlasu prostredníctvom internetového protokolu, nemôžu postupovať v súlade s licenciami vydanými Telekomunikačným úradom, pretože ST nezriadili prístup na využitie VoIP. ST teraz plánuje urobiť krok, ktorý znamená, že zo svojej nedostatočnosti urobí prednosť. Podľa slov mnohých operátorov bude nasledovať žaloba proti Slovenskej republike za neochránenie investícií, ktoré zahraniční investori vložili do telekomunikačných podnikov. To však telekomunikačný trh nezachráni. Asociácia preto vyzýva spoločnosť Slovak Telecom, aby sa zdržala konania, ktoré bude viesť k rozbitiu telekomunikačného trhu na Slovensku.

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky je národným regulačným orgánom, ktorý má právo i povinnosť konať v záujme ochrany súťaže. Asociácia telekomunikačných operátorov vyzýva Telekomunikačný úrad, aby využil svoje zákonné možnosti a urýchlene konal. Môže tak zabrániť likvidácii konkurencie a rozvráteniu telekomunikačného prostredia na Slovensku.

Vladimír Ondrovič
predseda ATO

Späť | Domov