ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Stanovisko k procesu prijímania vládneho návrhu zákona o elektronických komunikáciách

Tlačové správy ATO |
13.11.2003 | Čítalo: 8326 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov privítala iniciatívu Komisie pre transformáciu dopravy, pôšt a telekomunikácií, ktorá pracuje v rámci Výboru Národnej rady SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, prerokovať na svojej pôde pozmeňovacie návrhy dotknutých subjektov k vládnemu návrhu zákona o elektronických komunikáciách.

Záujmom všetkých subjektov pôsobiacich na telekomunikačnom trhu v Slovenskej republike je, aby Národná rada prijala kvalitnú právnu normu, ktorá by zabezpečila vytvorenie a udržanie zdravého konkurenčného prostredia v tejto oblasti. Práve preto bolo veľkým prínosom pre kvalitu konečnej verzie zákona, že sa jednotlivé pozmeňujúce návrhy prerokovali na pôde komisie, ktorá má za úlohu pripraviť stanovisko pre Výbor NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie ako gestorský výbor návrhu zákona o elektronických komunikáciách. Cieľom takejto dohody bolo prediskutovať problematiku so všetkými dotknutými subjektami ešte predtým, ako sa zákon dostane na rokovanie NR SR a obmedziť tak, v čo najväčšej možnej miere, jeho prípadné účelové zmeny na rokovaní NR SR, ktoré by mohli narušiť pôvodný zámer a poslanie tohto zákona. Všetkými pozmeňujúcimi návrhmi zo strany dotknutých subjektov sa zaoberal navrhovateľ – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktorý ku každému návrhu zaujal stanovisko.

Asociácia telekomunikačných operátorov v duchu horeuvedených skutočností vyzýva všetkých poslancov Národnej rady SR, aby zodpovedne zvážili zložitosť problematiky elektronických komunikácií a zaoberali sa iba tými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré boli odborníkmi prerokované v rámci Komisie pre transformáciu dopravy, pôšt a telekomunikácií. Na rokovaní komisie sa podarilo nájsť široký prienik všetkých zúčastnených subjektov na telekomunikačnom trhu, regulátora i navrhovateľa zákona. Asociácia zároveň vyzýva všetky dotknuté subjekty, aby nepredkladali poslancom Národnej rady SR ďalšie neprerokované návrhy na zmeny a doplnenia vládneho návrhu zákona a dodržali tak pôvodné dohody, ktoré mali zamedziť práve takýmto účelovým zmenám.

Ing. Vladimír Ondrovič
predseda ATO

Späť | Domov