ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Fórum pre riešenie otázok spojených s prenositeľnosťou čísel

Projekty |
21.08.2003 | Čítalo: 9130 | Diskusia: 0

V utorok, 29. júla 2003 sa v priestoroch Telekomunikačného úradu SR uskutočnila prezentácia modelu riešenia problematiky prenositeľnosti čísla, ktorú pripravila spoločnosť Kapsch Telecom, s.r.o. Bratislava. Spoločnosť a jej aktivity prezentoval generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Karel Feix. Následne zástupcovia spoločnosti predstavili riešenie pre prenositeľnosť čísla: Kapsch CarrierCom & Hewlett Packard OpenCall. Spomenuté prezentácie nájdete na konci článku.

Prítomní sa v nasledujúcej diskusii dohodli, že do najbližšieho stretnutia vypracujú za svoju spoločnosť stanovisko k nasledujúcim bodom:
- riadiaci výbor, jeho zloženie a kompetencie
- predstava spoločnosti o zriadení národnej referenčnej databázy pre number portabilitu (technické riešenie, právna forma, financovanie)

V utorok, 1. júla 2003 sa v priestoroch Telekomunikačného úradu SR uskutočnila prezentácia českého modelu riešenia problematiky prenositeľnosti čísla, ktorú pripravila Asociácia telekomunikačných operátorov. So svojimi prezentáciámi na nej vystúpili Svatoslav Novák, predseda APVTS a konateľ CNPAC s.r.o., ktorý hovoril na tému "Prenositeľnosť telefónneho čísla nielen po česky". Zdeněk Vejvoda zo spoločnosti NESS prítomných informoval o technologickej podpore liberalizácie. O riešení referenčnej databázy pre prenositeľnosť čísiel v Českej republike hovoril Ladislav Lískovec, zástupca spoločnosti Hewlett-Packard s.r.o.

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pozval zástupcov Slovenských telekomunikácií, a.s., Asociácie telekomunikačných operátorov, mobilných operátorov a alternatívnych operátorov na prípravné stretnutie k založeniu diskusného fóra k otázkam prenositeľnosti čísla. Prípravné stretnutie sa uskutočnilo 16. apríla 2003 o 14,00 hod. v zasadačke TÚ SR. Asociácia telekomunikačných operátorov sa zaviazala vytvoriť priestor na svojej webovej stránke na prezentáciu práce Fóra. Viac informácií nájdete v nasledujúcich dokumentoch, svoj názor môžete vyjadriť v diskusii.

Povinnosť zavedenia prenositeľnosti čísla stanovuje smernica nového regulačného rámca 2002/22EC o univerzálnej službe a právach užívateľov. Uvedená smernica má byť zapracovaná do legislatívy členských štátov EÚ do 24.7. 2003. V Slovenskej republike bude smernica zapracovaná do nového zákona o elektronických komunikáciách, ktorý v roku 2004 nahradí zákon o telekomunikáciách. Prenositeľnosť čísla je vlastnosť, ktorá umožňuje užívateľovi ponechať si svoje účastnícke číslo pri zmene prevádzkovateľa siete, výbere inej základnej služby alebo zmene umiestnenia koncového zariadenia.

Podľa zdôvodnení spomenutej smernice sa prenositeľnosť čísla považuje za kľúčovú možnosť spotrebiteľa ponechať si svoje číslo v pevnej verejnej telefónnej sieti nezávisle od podniku poskytujúceho službu. Prenositeľnosť čísla medzi pevnou a mobilnou sieťou smernica nepožaduje, ale ani nevylučuje, ponecháva to na rozhodnutie členských štátov.


Priložené súbory:

 Zápis z úvodného rokovania Fóra pre NP (16.4.2003)

 NÁVRH - Pravidlá činnosti Fóra pre NP (16.4.2003)

 Přenositelnost telefonního čísla nejen po česku
Svatoslav Novák - APVTS

 Technologická podpora liberalizace
Zdeněk Vejvoda - NESS

 HP řešení referenční databáze pro přenositelnost čísel v České Republice
Ladislav Lískovec - Hewlett-Packard s.r.o.

 Holding Kapsch a Kapsch Telecom s.r.o. - prezentácia spoločnosti

 Riešenie pre prenositeľnosť čísla: Kapsch CarrierCom & Hewlett Packard OpenCall

Späť | Domov