ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Stanovisko k rozhodnutiu TÚ SR o operátorovi s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu

Tlačové správy ATO |
12.08.2003 | Čítalo: 8137 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov so zadosťučinením prijala rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), podľa ktorého Slovenské telekomunikácie a.s. (ST) majú významný vplyv na trhu verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete.

Telekomunikačný úrad tak dal za pravdu početným upozorneniam zo strany asociácie o právne zmätočných rozhodnutiach, ktoré úrad vydal v súvislosti s určením operátorov s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu. TÚ SR totiž vo svojom predchádzajúcom rozhodnutí evidentne nesprávne určil relevantný trh. Slovenské telekomunikácie totiž na nesprávne určenom relevantnom trhu verejnej telefónnej služby prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete majú podiel len 49,7 percent, hoci výška podielu spoločnosti ST na správne určenom relevantnom trhu verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete je 100 percent.

Je však skutočne poľutovaniahodné, že náprava zo strany Telekomunikačného úradu prišla bezmála rok po prvých upozorneniach asociácie ako aj iných telekomunikačných subjektov.

Cieľom asociácie vždy bolo a je, aby rozhodnutia regulačného orgánu boli skutočne kvalifikované a nevytvárali právny chaos a zmätok v telekomunikačnom prostredí Slovenskej republiky. Preto Asociácia telekomunikačných operátorov ponúka predstaviteľom Telekomunikačného úradu SR aj naďalej svoje odborné kapacity.

Asociácia verí, že toto rozhodnutie skutočne nadobudne právoplatnosť, pretože z dôvodu odvolania sa proti rozhodnutiu zo strany ST sa tak zatiaľ nestalo.

Vladimír Ondrovič
predseda ATO

Späť | Domov