ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Stanovisko ATO k vyjadreniam odstupujúceho predsedu TÚ SR pre agentúry TASR a SITA dňa 11.12.2006

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
14.12.2006 | Čítalo: 7412 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov konštatuje, že Telekomunikačný úrad SR v uplynulom období nevytvoril podmienky pre rozvoj konkurenčného prostredia v oblasti telekomunikácií na Slovensku. Preto tvrdenie odstupujúceho predsedu TÚ SR, pána Milana Luknára, cit.: „Za pozitívum považujem podmienky, ktoré teraz majú pre svoj biznis alternatívni telekomunikační operátori“ koniec cit.: považujeme za nepravdivé a demagogické.

Asociácia telekomunikačných operátorov pôvodne nechcela komentovať činnosť TÚ SR pri príležitosti odchodu predsedu z funkcie. Svojimi vyjadreniami na jej adresu však o toto stanovisko požiadal sám. Zdĺhavé konanie a nerozhodnosť TÚ SR zapríčinili pravdepodobne najneskorší vstup alternatívnych operátorov na trh v porovnaní zo všetkými krajinami európskej dvadsaťpäťky. Alternatívni operátori cestou asociácie roky žiadajú úrad o vytvorenie podmienok pre uvoľnenie miestnych vedení, ako jednej z podmienok poskytovania služieb. Roky žiadajú o sprístupnenie služieb, ako sú prenositeľnosť čísla, výber operátora s predvoľbou a reguláciu prepojovacích poplatkov na základe oprávnených nákladov. Všetky tieto nedostatky sa notoricky objavujú v hodnotiacich správach EÚ, ktorá žiada nápravu. Výhrady majú taktiež k zdĺhavému postupu pri analýzach relevantných trhov. Očakávať pripomienky v tomto procese zo strany alternatívnych operátorov, ako očakával pán predseda, je irelevantné a zavádzajúce. Úrad prakticky na všetkých trhoch zistil neefektívnu súťaž a určil za významný podnik Slovak Telekom. Akékoľvek pripomienkovanie by prinieslo predlžovanie tohto procesu, čo nebolo v záujme členov ATO. Členovia ATO viackrát upozorňovali TÚ SR, že návrh referenčnej ponuky na uvoľnenie miestnych vedení je pre nich neprijateľný a v zmysle zákona žiadali úrad o zabezpečenie nápravy. Úrad navyše porušil NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 2887/2000 zo dňa 18.decembra 2000 o uvoľnenom prístupe k účastníckemu vedeniu, ktoré mu zásah do návrhu zmluvy aj z vlastnej iniciatívy explicitne stanovuje. Taktiež tvrdenia o poskytovaní iba lukratívnych služieb v medzinárodnej prevádzke sa nezakladajú na pravde a preto ich odmietame. Členovia asociácie vyjadrujú presvedčenie, že po zmene na poste predsedu Telekomunikačného úradu, konečne tento prispeje k tvorbe konkurenčného prostredia a vytvorí podmienky pre podnikanie tak, ako mu to ukladá zákon.

Za Asociáciu telekomunikačných operátorov

Ing. Vladimír Ondrovič
Predseda ATO

Späť | Domov