ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Pozvánka na tlačovú besedu

Tlačové správy ATO |
26.06.2003 | Čítalo: 8152 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov už po niekoľkýkrát upozorňuje širokú verejnosť na neutešený stav telekomunikačného prostredia v Slovenskej republike. Liberalizácia trhu, ktorá sa de iure mala uskutočniť od 1. januára 2003, nezabezpečila vytvorenie konkurenčného prostredia. Predstavitelia Európskej komisie takisto veľmi ostro kritizujú Slovenskú republiku za nedostatky v legislatíve v oblasti telekomunikácií.

Prezident Slovenskej republiky aj napriek tomu vrátil novelu telekomunikačného zákona, ktorá mala riešiť najvýznamnejšie prekážky vytvorenia konkurenčného prostredia na slovenskom telekomunikačnom trhu, na opätovné prerokovanie do Národnej rady SR. Po vyjadreniach predstaviteľov parlamentných strán v tejto súvislosti je veľmi diskutabilné, či sa v parlamente nájde 76 poslancov Národnej rady SR, ktorí podporia schválenie novely zákona o telekomunikáciách.

Asociácia telekomunikačných operátorov v spolupráci s Asociáciou poskytovateľov internetu a združením Internet pre všetkých si Vás dovoľujú pozvať na TLAČOVÚ BESEDU, ktorá sa uskutoční dňa 30. júna 2003 (pondelok) o 10:30 hod. vo veľkej zasadačke Domu novinárov, Župné nám., Bratislava, kde budú prezentovať názory telekomunikačných operátorov na problematiku novelizácie zákona o telekomunikáciách.

Na tlačovej konferencii sa zúčastnia predstavitelia Asociácie telekomunikačných operátorov, Asociácie poskytovateľov internetu, združenia Internet pre všetkých ako aj zástupcovia jednotlivých operátorov.

Ing. Vladimír Ondrovič
predseda ATO

Späť | Domov