ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Stanovisko ATO k situácii v schvaľovacom procese novely zákona o telekomunikáciách

Tlačové správy ATO |
17.06.2003 | Čítalo: 8075 | Diskusia: 2

„Kde nie je vôľa, tam nie je cesta.“

Takto možno charakterizovať posledný vývoj v procese prijímania novely telekomunikačného zákona. Slovenská republika ústami všetkých ústavných činiteľov, členov vlády SR, politických lídrov, poslancov NR SR a v neposlednom rade aj obyvateľov Slovenska v úspešnom referende, deklaruje vôľu vstúpiť do Európskej únie v očakávaní jej kladného vplyvu na ďalší rozvoj Slovenska a jeho prosperitu. Bez kvalitne fungujúcich telekomunikačných služieb, čo možno dosiahnuť iba vybudovaním spravodlivého konkurenčného prostredia, a ktoré sú jedným z motorov rozvoja ekonomiky každého štátu, očakávaný pozitívny rozvoj nedosiahneme.

O to viac je pre nás nepochopiteľné, že ihneď po schválení novely telekomunikačného zákona 21. mája 2003 sa na rokovaní so zástupcami EÚ o kapitole 19 – Telekomunikácie slovenská strana pochváli touto skutočnosťou a deklaruje, že sú odstránené výhrady EÚ v tejto oblasti. Následne veľvyslanec európskej komisie v Slovenskej republike Eric van der Linden za tento skutok listom poďakuje ústavným činiteľom a keď tento list ešte ani nevychladol , prezident republiky vráti novelu do NR SR s diskutabilnými pripomienkami a koaličná rada doporučí poslancom novelu neschváliť len preto, že ide o návrh opozičných poslancov. Alebo sú za tým iné dôvody? S úžasom sleduje túto situáciu komisár Európskej komisie pre podnikanie a informačnú spoločnosť Erkki Liikanen, ktorý včera absolvoval prvú oficiálnu návštevu Slovenska. Komisár vyjadril presvedčenie, že novela zákona o telekomunikáciách, ktorú prezident SR vrátil minulý týždeň do parlamentu, bude čo najskôr schválená. Tiež informoval, že bez tejto novely regulačné prostredie slovenského telekomunikačného trhu nezodpovedá požiadavkám Bruselu. Vyjadril nádej, že poslanci novelu v dohľadnom čase definitívne schvália. Zdôraznil, že budovanie informačnej spoločnosti je oblasť, v ktorej je potrebné postupovať čo najrýchlejšie, ale vyžaduje si to spoľahlivú štruktúru, nezávislého regulátora i konkurencieschopný trh. "Je to potrebné pre celkový rozvoj hospodárstva, pre prílev zahraničných investícií, ktorý je podmienený rýchlou komunikáciou, kontaktmi a službami vysokej kvality," dodal Erkki Liikanen. Komisár pripomenul, že povinnosťou každej členskej krajiny je zosúlaďovať národnú legislatívu s európskou a riadiť sa ňou. Úlohou Európskej komisie je pritom monitorovať aplikovanie dohodnutých záväzkov, čo vyplýva zo Zmluvy o EÚ. Zodpovednosť pritom vždy nesie vláda príslušnej krajiny. V prípade neplnenia záväzkov EK po dvoch upozorneniach dá členskú krajinu na súd. „Našou povinnosťou je sledovať, že legislatíva EÚ je aplikovaná“, povedal.

Súčasťou novely zákona o telekomunikáciách je okrem iného uvoľnenie miestnych vedení medzi ústredňou a užívateľom, v čom majú dnes monopol Slovenské telekomunikácie. Druhým významným prvkom navrhovanej novely je výrazné posilnenie právomocí Telekomunikačného úradu SR. Uvoľnenie „miestnych slučiek“ znamená uvoľnenie prístupu k internetu, čo by malo byť podľa Liikanena čo najskôr. „Pol roka v živote neznamená až tak veľa, ale v informačnej spoločnosti je to veľmi dlhý čas,“ dodal komisár.

Z uvedeného vyplýva, že skutočne nejde o bezvýznamnú novelu a argumenty o tom, že všetko vyrieši nový zákon o elektronických komunikáciách neobstoja.

Preto už po niekoľkýkrát vyzývame poslancov NR SR, aby schválili predmetnú novelu. V opačnom prípade si ako Slovensko pripravujeme ďalšiu blamáž vo vzťahu k EÚ, zabrzdí sa rozvoj konkurenčného prostredia v telekomunikačnom sektore, vytvorí sa priestor pre dominantného operátora Slovenské telekomunikácie a.s., aby likvidoval konkurenciu, čo sa mu do schválenia nového zákona môže podariť, a tým sa zastaví prílev investícií a vytváranie pracovných príležitostí.

Vážené pani poslankyne a páni poslanci,

ešte raz Vás žiadame, aby ste novelu zákona o telekomunikáciách podporili a zmenili našu úvodnú vetu na „Kde je vôľa, tam je cesta.“

Pomôžete dobrej veci. Ďakujeme

v Bratislave 17.júna 2003

Za Asociáciu telekomunikačných operátorov
Ing. Vladimír Ondrovič
predseda ATO

Späť | Domov