ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Nemíňajte čas a peniaze a vybavujte situácie v pôsobnosti TÚ SR elektronicky

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
20.06.2006 | Čítalo: 8532 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vyzýva verejnosť, aby nemíňala svoj čas a peniaze návštevou úradu, alebo zasielaním dokumentov tradičnou poštou, ale komunikovala s úradom elektronicky. TÚ SR v rámci elektronizácie štátnej správy a približovania sa potrebám občanom a podnikom sústredil na svoju internetovú stránku http://www.teleoff.gov.sk/sk/eGovernment/index.html situácie, ktoré sú v kompetencii TÚ SR a je ich možné riešiť elektronicky bez potreby využitia elektronického podpisu a zároveň bezplatne.

TÚ SR už niekoľko rokov poskytuje elektronicky pre verejnosť niektoré služby. Novinkou je sústredenie všetkých situácií na jednu stránku. Verejnosť využíva možnosť elektronickej komunikácie s úradom pomerne málo, výnimku tvoria zástupcovia masmédií. TÚ SR verí, že informovaním o tejto možnosti sa využívanie elektronickej komunikácie verejnosti s úradom zvýši, čo prinesie pre obe strany úsporu času a financií.

TÚ SR poskytuje elektronicky základné služby, ako sú napr. možnosť vyhľadávania potrebných informácií na internetových stránkach úradu, sťahovanie predpísaných tlačív a zasielania žiadostí o informácie. Úrad spotrebiteľom ďalej umožňuje elektronické zasielanie podnetov na vykonanie kontroly u telekomunikačných podnikov, predkladanie návrhov na mimosúdne riešenie sporu medzi užívateľmi služieb a podnikmi, ktoré elektronické komunikačné služby poskytujú a nahlasovanie rušenia rozhlasu a televízie. Podnikom poskytujúcim služby v oblasti elektronických komunikácií umožňuje zasielať na predpísaných tlačivách oznámenie o uvedení zariadení na trh, informácie o uvedení zariadení RLAN do prevádzky a technické špecifikácie rozhraní siete. Rovnako aj podniky majú možnosť žiadať o poskytnutie informácií, zasielať podnety na vykonanie kontroly a nahlasovať rušenie rádiokomunikačných sietí. TÚ SR poskytuje všetky tieto služby elektronicky bez potreby využitia elektronického podpisu a zároveň bezplatne.

Základné informácie o úrade, jeho kompetenciách a kontakty boli na internete zverejnené už v polovici 90-tych rokov minulého storočia. Od roku 1999 úrad zverejňuje na internete informácie pre podniky a občanov. V závere roku 1999 TÚ SR začal poskytovať informácie pre masmédiá prostredníctvom elektronickej pošty. Od roku 2000 môže verejnosť napr. elektronicky žiadať o sprístupnenie informácií, sťahovať si zo stránok úradu predpísané tlačivá, elektronicky dávať podnety na výkon štátneho dohľadu, t.j. kontroly u telekomunikačných podnikov a nahlasovať rušený príjem rozhlasu a televízie, atď. Neskôr sa služby, ktoré TÚ SR poskytuje elektronicky postupne rozširovali až do dnešnej podoby.

Späť | Domov