ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Iniciatíva za dobrý zákon o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. |
12.06.2003 | Čítalo: 8840 | Diskusia: 1

Zámerom tohto projektu je podnietiť verejnú diskusiu o návrhu zákona o elektronických komunikáciách. Účelom zákona je implementácia nového regulačného rámca EÚ do právneho poriadku SR, ktorý sa bude v členských krajinách EÚ uplatňovať od 25. júla 2003. Zákon o elektronických komunikáciách zruší a nahradí súčasný zákon o telekomunikáciách a v porovnaní s ním bude prispôsobený zmeneným podmienkam na trhu produktov a služieb. Iniciatíva považuje za dôležité aktívne sa zúčastniť na príprave kvalitného zákona o elektronických komunikáciách, ktorý by mal okrem implementácie nového regulačného rámca EÚ tiež odstrániť nedostatky súčasnej telekomunikačnej legislatívy v súvislosti s doterajšími poznatkami z činnosti úradu, ministerstva, telekomunikačných podnikov a ďalších subjektov telekomunikačného trhu na Slovensku. Chceme, aby príprava i schvaľovanie zákona boli čo najviac transparentné, aby nevznikol priestor na korupciu.

Nesmierne dôležité je, aby nový zákon zabezpečil reálnu konkurenciu (sprístupnenie miestnych vedení konkurencii, otázky právomocí Telekomunikačného úradu SR, pokút za likvidáciu konkurencie, reálna kontrola zneužívania dominantného postavenia na trhu), a nie iba kozmeticky prispôsoboval náš zákon legislatíve EÚ. Jednoznačne môžeme konštatovať, že občianska kontrola v tomto prípade je absolútne nevyhnutná.

Cieľom projektu je tiež reálne informovanie všetkých zainteresovaných, ktorí sa zúčastnia legislatívneho procesu a tvorby zákona (členovia vlády, predstavitelia ústredných orgánov štátnej správy, poslanci Národnej rady SR) o nevyhnutnosti prijať kvalitnú právnu úpravu oblasti elektronických komunikácií.

Za zrodom tohto projektu stoja Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO), IT asociácia Slovenska (ITAS), Partnerstvá pre prosperitu (PPP), a spoločnosti ST a.s., UPC Slovensko a Energotel a.s., na príprave stolov sa podieľala aj Komisia NR SR pre informatizáciu spoločnosti.

Prvého okrúhleho stola, ktorý sa konal 5. 6. 2003 v Pálfyho letnom sídle, moderovaného výkonným riaditeľom PPP Milanom Ištvánom, sa okrem odborníkov z telekomunikačného sektora zúčastnili aj poslanci NR SR Beáta Brestenská (ANO), Jaroslav Baška (SMER), Iván Farkas (SMK) a Herman Arvay (KSS).

Druhý okrúhly stôl sa konal 11. 6. 2003 v hoteli Fórum za účasti odborníkov na problematiku elektronických komunikácií, ktorí diskutovali o konkrétnych problémoch súvisiacich s novou právnou úpravou. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia profesných asociácií, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, Telekomunikačného úradu a jednotlivých operátorov.

Ponúkame Vám prezentáciu o atmosfére podujatí vrátane fotografií, kde nájdete aj ďalšie informácie o programe a prezentácie jednotlivých prednášajúcich.


Priložené súbory:

 Nová legislatívna úprava pre oblasť telekomunikácií
M. Herman, M. Petríková - MDPT SR

 Iniciatíva za dobrý zákon o elektronických komunikáciách
program, foto

 Inštitucionálne zabezpečenie regulácie
Dagmar Molitorová - TÚ SR

 Analýza trhu podľa návrhu zákona
Pavol Gerhat - TÚ SR

Späť | Domov