ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TÚ SR otvára verejnú diskusiu k podmienkam pre vstup tretieho operátora

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
21.03.2006 | Čítalo: 7417 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v rámci prípravy na vyhlásenie výberového konania na pridelenie frekvencií pre tretieho mobilného operátora (GSM a UMTS) otvára verejnú diskusiu. Záujemcovia o účasť vo verejnej diskusii môžu požiadať úrad o zaslanie dotazníka, ktorý obsahuje otvorené otázky určené pre účastníkov telekomunikačného trhu a potenciálnych záujemcov o povolenie. Spôsob vyžiadania dotazníka a doplňujúce informácie budú prístupné v slovenskom a v anglickom jazyku na www.teleoff.gov.sk.

Záujemcovia o účasť vo verejnej diskusii si môžu vyžiadať zaslanie dotazníka v termíne od 23. marca do 31. marca 2006. Vyplnené dotazníky je potrebné zaslať najneskôr do 15. apríla 2006 na adresu uvedenú na www.teleoff.gov.sk.

Vzhľadom na poskytovanie mobilných služieb 2. a 3. generácie je pre TÚ SR nevyhnutné toto výberové konanie dôkladne pripraviť a využiť každú dostupnú možnosť získania dôležitých trhových informácií a analýz. Jednou z foriem ako takéto informácie získať je aj verejná diskusia formou dotazníka t.j. zoznamu otvorených otázok určených pre účastníkov telekomunikačného trhu a potenciálnych záujemcov o povolenie. Respondenti odpoveďou na tieto otázky vyjadria svoje postoje k daným témam. TÚ SR verí, že mu takáto forma pomôže vytvoriť solídny základ pre vyhlásenie výberového konania, jeho úspešne zavŕšenie ako aj pre budúce regulačné rozhodnutia. Verejnú diskusiu už v minulosti TÚ SR aj regulačné úrady v ďalších štátoch využili pri príprave výberových konaní.

TÚ SR na základe záujmu zo zahraničia o vstup na trh a na základe uznesenia vlády SR, ktorým vláda odporúča predsedovi TÚ SR do 30. júna 2006 vyhlásiť výberové konanie na tretieho poskytovateľa GSM a UMTS služieb, pripravuje podmienky výberového konania. Úrad začne výberové konanie výzvou na predloženie ponúk, ktorú zverejní vo Vestníku TÚ SR, v jednom celoštátnom denníku a na internete.

Roman Vavro, hovorca TÚ SR

Späť | Domov