ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Postupné znižovanie prepojovacích poplatkov

Info z domova | Roman Vavro, TÚ SR
06.03.2006 | Čítalo: 7364 | Diskusia: 0

Podľa údajov zo zmlúv o prepojení, ktoré podniky predkladajú Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR) prichádza k postupnému znižovaniu prepojovacích poplatkov. Prepojovacie poplatky predstavujú čiastku, ktorú je povinný uhradiť prevádzkovateľ zo siete, ktorého odchádza volanie prevádzkovateľovi siete, v ktorej je volanie ukončené. Uvedený poplatok teda predstavuje náklad, ktorý sa v konečnom dôsledku odzrkadľuje v cene pre koncového zákazníka.

V prípade prepojenia medzi mobilnými sieťami Orange Slovensko a T-Mobile sa prepojovacie poplatky (silná prevádzka) bez zásahu regulátora znižovali z úrovne v roku 2004, ktorá bola 5,30 Sk cez úroveň 4,265 Sk v roku 2005 na dnešnú úroveň 4,010 Sk. Viac informácií na http://www.teleoff.gov.sk/sk/Prepojovanie/mobil-mobil.xls.

V prípade prepojenia medzi mobilnými sieťami a pevnou sieťou ST sa prepojovacie poplatky (volanie z mobilnej do pevnej siete) bez zásahu regulátora znižovali z úrovne v roku 2004, ktorá bola 1,20 Sk cez úroveň 0,875 Sk v roku 2005 na dnešnú úroveň 0,815 Sk. Viac informácií na http://www.teleoff.gov.sk/sk/Prepojovanie/fix-mobil.xls.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Poznámka: V prípade prepojenia pevných sieti navzájom prepojovacie poplatky (navrhované ST) klesli v roku 2004 po vstupe TÚ SR do prebiehajúcich rokovaní o podmienkach prepojenia medzi ST a ďalšími podnikmi. Napokon prepojovacie poplatky oproti navrhovaným ešte viac klesli na základe rozhodnutia TÚ SR (jún 2004) o technických a prevádzkových podmienkach prepojenia a metodike výpočtu ceny za prepojenie, resp. rozhodnutia predsedu TÚ SR o rozklade (september 2004). K ďalšiemu zníženiu by malo prísť v priebehu roku 2006 uplatnením úradom stanovenej metódy kalkulácie cien. ST ma v zmysle právoplatného rozhodnutia predsedu TÚ SR z 20. decembra 2005 http://www.teleoff.gov.sk/sk/Rozhodnutia/SMP/naklady2.html stanoviť ceny za ukončovanie volaní vo svojej sieti tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prepojenia podľa úradom stanovenej metódy kalkulácie cien.

Späť | Domov