ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Operátori odmietajú viazanie ADSL internetu s telefónnymi službami Slovak Telecomu

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
15.02.2006 | Čítalo: 59807 | Diskusia: 13732

Asociácia telekomunikačných operátorov protestuje proti pokračujúcej snahe Slovak Telecomu blokovať otvorenie trhu a rozšírenie konkurencie. Neprijateľné sú najmä pokračujúce praktiky vyberania poplatkov za telefónne služby od užívateľov ADSL internetu, náznaky zvýšenia cien ADSL prípojok a predkladanie neakceptovateľných ponúk pre uvoľnenie prístupových vedení.

ATO žiada od ST okamžité rešpektovanie oprávnených požiadaviek používateľov telekomunikačných služieb na zavedenie cenovo výhodnej DSL prípojky bez nutnosti používať a platiť za hlasový paušál ST. Táto nová DSL prípojka by mala byť v každom prípade lacnejšia ako je dnes súčet mesačných cien za prenájom telefónnej prípojky a produktu „ST DSL“. Ak dominantný operátor už nebude klientovi zabezpečovať telefónnu službu prípadne poskytovať bezplatné minúty , teda náklad ST by mal byť výrazne nižší.

Odmietame snahu ST o vlastnú interpretáciu rozhodnutia TÚ SR o zamedzení viazania verejnej telefónnej služby s inými službami. Telecom mal od rozhodnutia regulátora dostatok času vytvoriť nový DSL produkt, ktorý by nevyžadoval spojenie s telefónnou službou.

ATO vyzýva užívateľov ADSL služieb a iných občanov, aby vyjadrením názoru na konanie spoločnosti Slovak Telecom podľa svojich možností podporili zmenu správania dlhoročného monopolu. ATO osobitne víta aktivity občianskeho združenia Internet pre všetkých, ktoré sa svojou výzvou „ST - Znížte ceny rýchleho internetu“ výrazne pričiňuje o rast záujmu verejnosti o dôvody pomalého rastu internetizácie na Slovensku.

Vladimír Ondrovič
predseda ATO

Späť | Domov