ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TÚ SR zverejnil výsledky analýzy maloobchodného trhu č. 3

Info z domova | Roman Vavro, TÚ SR
13.01.2006 | Čítalo: 7258 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dnes zverejnil na http://www.teleoff.gov.sk/Sutaz/Analyza/mot3.html výsledky analýzy maloobchodného trhu miestne, medzimestské alebo miestne a medzimestské odchádzajúce volania uskutočnené bytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete.

Výsledky potvrdili, že na predmetnom maloobchodnom trhu nie je efektívna súťaž. Spoločnosť Slovak Telecom (ST) má na tomto trhu významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomicky vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.

TÚ SR na základe výsledkov navrhuje, že po skončení národných a medzinárodných konzultácií rozhodnutím uloží spoločnosti ST ako významnému podniku tieto povinnosti: 1. ST nesmie pri poskytovaní menovaných služieb požadovať neprimerane vysoké ceny, ceny musia spĺňať podmienky stanovene vzorcom, 2. ST nesmie pri poskytovaní menovaných služieb požadovať neprimerane nízke ceny alebo brániť vstupu na trh a požadovať neprimerane nízke ceny s cieľom vylúčiť súťaž, ceny musia spĺňať podmienky stanovene vzorcom, 3. ST nesmie uprednostňovať určitú skupinu zákazníkov, 4. ST nesmie bezdôvodne a neoprávnene viazať služby.

Písomné pripomienky ku zverejnenému materiálu je možné zasielať na TÚ SR do 13.2. 2006.

Bližšie informácie sú zverejnene na http://www.teleoff.gov.sk/Sutaz/Analyza/mot3.html

Späť | Domov