ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Stanovisko k návrhu novely

Tlačové správy ATO |
14.05.2003 | Čítalo: 7943 | Diskusia: 1

Súčasný stav na telekomunikačnom trhu za viac ako štyri mesiace od skončenia monopolu Slovenských telekomunikácií dávajú za pravdu vyhláseniam Asociácie telekomunikačných operátorov, v ktorých upozorňovala na nedostatočnú pripravenosť slovenskej legislatívy na liberalizáciu telekomunikačného prostredia a potrebu prijať novelu zákona o telekomunikáciách. Aj podľa skorších vyjadrení Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií „prijatie novely telekomunikačného zákona je potrebné, aby sa zvýšilo tempo liberalizácie hlasovej služby“. Asociácia telekomunikačných operátorov už vyzvala všetkých zainteresovaných na hľadanie spoločného postoja k riešeniu danej problematiky. Myslíme si, že je na to ešte stále čas. Neprijatie minuloročnej novely zákona o telekomunikáciách parlamentom značne pribrzdilo ambície sektora prehĺbiť nastupujúcu úplnú liberalizáciu. Uvádza sa to vo vyhodnotení telekomunikačnej politiky SR v rokoch 2000 až 2002, ktoré na rokovanie vlády predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič.

Nepochopiteľné sú preto posledné vyjadrenia predstaviteľov ministerstva, podľa ktorých nemá zmysel schvaľovať novelu telekomunikačného zákona. Snažia sa vytvoriť dojem, že úprava by mala byť krátkodobá. Návrh novely však len vnáša do zákona podmienky upravované regulačným rámcom Európskej únie, ktoré sú už dlhodobo platné vo väčšine členských i pristupujúcich krajín EÚ. Za vyše pol roka, ktorý zostáva do deklarovaného prijatia zákona o elektronických komunikáciách, môže dojsť k absolútnej strate záujmu zahraničných investorov o slovenský telekomunikačný trh a poškodeniu investorov, ktorí už vložili do komunikačnej infraštruktúry na Slovensku nemalé prostriedky.

Podľa minulotýždňového vyjadrenia štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Branislava Opaterného je zakomponovanie uvoľnenia miestnych vedení do poslaneckej novely nesystémovým krokom. Podľa jeho slov „rezort pripravuje nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý túto problematiku upravuje iným spôsobom“. Návrh novely však vychádza z regulačného rámca pre uvoľnený prístup k miestnemu vedeniu, ktorý dňa 18. decembra 2000 vydal Európsky parlament a Rada EK ako nariadenie pod číslom 2887/2000 a EK ho zaradila medzi štandardné požiadavky na asociované krajiny v rámci negociačných rokovaní v kapitole Telekomunikácie a informačné technológie. Nový zákon o elektronických komunikáciách nemôže túto problematiku upravovať iným spôsobom, iba v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady.

Štátny tajomník ďalej spomína okamžité zavedenie prenositeľnosti čísla. Takúto zmenu však novela vôbec neobsahuje. Vo svojom stanovisku Branislav Opaterný tiež spomína údajné „staré chyby“, kvôli ktorým prezident vlani novelu nepodpísal, neuvažuje však s možnosťou, že nešlo o chyby ale o iný názor. Takisto spomenutý vývoj v telekomunikačnom sektore, ktorý nastal od augusta minulého roka, a ktorý údajne novela nezohľadňuje, štátny tajomník bližšie nešpecifikoval.

V súčasnosti platná legislatíva v žiadnom prípade neprispieva k rozvoju súťaže v oblasti služieb informačnej spoločnosti a modernej komunikačnej infraštruktúry, ktorú si vláda stanovila vo svojom programovom vyhlásení podporovať. Asociácia telekomunikačných operátorov preto vyzýva všetkých občanov Slovenskej republiky aby v nadchádzajúcom referende podporili vstup Slovenskej republiky do Európskej únie. Len prijatie kvalitnej európskej legislatívy totiž zabezpečí nápravu súčasného kritického stavu v oblasti liberalizácie telekomunikačného trhu v Slovenskej republike.

Vladimír Ondrovič
predseda ATO

Späť | Domov