ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Referenčné ponuky Slovak Telecomu (RIO a RUO)

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
15.08.2005 | Čítalo: 7991 | Diskusia: 0

Slovak Telecom, a.s. má v zmysle rozhodnutí Telekomunikačného úradu SR povinnosť vydať a predložiť úradu na zverejnenie referenčnú ponuku na prepojenie a referenčnú ponuku uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu. Rozhodnutia TÚ SR boli publikované vo Vestníku. Dňa 12.8. 2005 Slovak Telecom, a.s. predložil úradu obe referenčné ponuky v tlačenej aj elektronickej podobe.

Na základe týchto referenčných ponúk uzavrie Slovak Telecom s inými telekomunikačnými operátormi zmluvy o prepojení sietí resp. zmluvy týkajúce sa sprístupnenia účastníckeho vedenia alebo jeho časti, za účelom poskytovania telekomunikačných služieb iných operátorov účastníkom.


Priložené súbory:

 Referenčná ponuka na prepojenie

 Referenčná ponuka uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu

Späť | Domov