ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Vláda SR schválila Národnú tabuľku frekvenčného spektra

Info z domova | TASR
17.08.2005 | Čítalo: 7850 | Diskusia: 0

Vláda SR na svojom ostatnom rokovaní schválila návrh Národnej tabuľky frekvenčného spektra (NTFS) na rok 2005. Tabuľka určuje, na aké účely je možné využívať jednotlivé frekvenčné pásma rádiovej komunikácie, tak pre civilný, ako aj bezpečnostný sektor.

Vládny kabinet schvaľuje aktualizáciu NTFS priebežne a posledný raz tak urobil v novembri 2004. V stredu schválený návrh prihliada na rozhodnutia a odporúčania Európskeho výboru pre elektronické komunikácie, smernice Európskej únie (EÚ) a príslušné rozhodnutia Telekomunikačného úradu (TÚ) SR o využívaní frekvencií. Vypracovalo ho Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR v spolupráci s Ministerstvom obrany (MO) SR, Ministerstvom vnútra (MV) SR, Slovenskou informačnou službou (SIS) a TÚ.

Vláda by mala aj naďalej tabuľku priebežne aktualizovať a vydávať v jednoročnom cykle.


Priložené súbory:

 Návrh zmien Národnej tabuľky frekvenčného spektra na rok 2005

Späť | Domov