ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Internetizácia na Slovensku
Internet využíva viac ako štvrtina obyvateľov Slovenska

Info z domova | www.gfk.sk
30.06.2005 | Čítalo: 8466 | Diskusia: 0

Spoločnosť GfK Slovakia zaktualizovala voľnopredajnú štúdiu na tému „Slovak Internet Monitor 2005“. Prieskum sa uskutočnil v máji tohto roku na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov nad 15 rokov. Voľnopredajná štúdia sa okrem iného venuje postoju Slovákov k technológiám, rozsahu a dôvodom využívania internetu na Slovensku

Podľa výsledkov prieskumu spoločnosti GfK Slovakia, internet využíva na Slovensku takmer 40% obyvateľov vo veku nad 15 rokov. Vo vekovej kategórii 15 až 30 rokov je rozsah internetizácie najsilnejší, aktuálne počet užívateľov internetu v danej vekovej kategórii dosahuje až 65%. Vo viac ako 90-tich percentách prípadov sa jedná o aktívnych užívateľov internetu, ktorí za posledný mesiac pred dopytovaním aspoň raz využili internet.


Báza: 1000 respondentov

Z regionálneho hľadiska je internetizácia najrozšírenejšia v Bratislavskom kraji, kde využívanie internetu deklarovala viac ako polovica respondentov. V ostatných krajoch Slovenska internet využíva menej ako polovica obyvateľov nad 15 rokov.
Pri pohľade na údaje za aktívnych užívateľov (využili internet aspoň 1-krát za posledný mesiac), možno konštatovať, že až tri štvrtiny z nich využíva internet na vyhľadávanie odborných informácií alebo elektronickú poštu. Zábava a získavanie informácií aktuálneho diania v spoločnosti alebo vo svete sú dôležité pre takmer 60% aktívnych užívateľov.


Báza: 355 respondentov (aktívni užívatelia - využili internet aspoň 1-krát za posledný mesiac)

Z výsledkov prieskumu ďalej vyplynulo, že na Slovensku je internet najviac používaný v práci. Doma internet využíva len približne tretina všetkých aktívnych užívateľov.

 

Lucia Rozborová
Marketing & PR Manager
Tel: +421 2 52 49 95 83
Fax: +421 2 52 49 96 13
Mobile: +421 902 920 948
Email: lucia.rozborova@gfk.sk
http:// www.gfk.sk

GfK Slovakia
Spoločnosť GfK Slovakia je líder na trhu marketingového prieskumu a poradenstva. Vznikla v roku 1991 v Bratislave a je súčasťou celosvetovej siete GfK so sídlom v Norimbergu. Dnes s viac ako 120 pobočkami a zastúpeniami, v 55 krajinách sveta, patrí GfK Group medzi najväčšie svetové prieskumné agentúry. Spoločnosť dnes zabezpečuje komplexné služby v kvantitatívnom a kvalitatívnom prieskume trhu a v manažérskom poradenstve na celom území Slovenska a prostredníctvom sesterských a kooperujúcich spoločností aj v zahraničí. V celosvetovej sieti pracuje 5 500 kvalifikovaných zamestnancov, ktorí svoje aktivity delia na 5 oblastí, Custom Research, Consumer Tracking, HealthCare, Retail and Technology, Media.

www.gfk.sk

Späť | Domov