ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Opatrenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla

Info z domova | Roman Vavro
11.05.2005 | Čítalo: 7453 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR dnes zverejnil na svojich stránkach a zaslal na skrátené pripomienkovacie konanie (7 pracovných dní) vybraným orgánom štátnej správy, najväčším podnikateľom v oblasti elektronických komunikácií, občianskym a profesijným združeniam návrh zmeny opatrenia TÚ SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla.

Návrhovanou zmenou opatrenia úrad akceptuje Európskou komisiou (EK) uvedené pripomienky a odstraňuje nesúlad opatrenia so smernicou o univerzálnej službe, ktorý bol spôsobený najmä zapracovaním citátov a ustanovení platného zákona do opatenia TÚ SR. Uvedené citáty a ustanovenia zákona sú podľa EK nesprávnym zapracovaním smernice do zákona o elektronických komunikáciách a v konečnom dôsledku aj do opatrenia úradu. K ostatným ustanoveniam opatrenia EK nemala pripomienky, t.j. sú v súlade so smernicou. Úrad navrhovanou zmenou vypúšťa niekoľko odsekov a slovných spojení z platného opatrenia. Zmena nadobudne účinnosť 1. júla 2005.

Sporné ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách budú upravené novelou zákona, ktorú pripravuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.


Priložené súbory:

 Návrh opatrenia Telekomunikačného úradu SR č. O - 9/2005, ktorým sa mení opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo dňa 16. decembra 2004, č. O-7/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti

Späť | Domov