ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Otvorený list poslancom NR SR - Podpora novely telekomunikačného zákona

Tlačové správy ATO |
15.08.2002 | Čítalo: 8190 | Diskusia: 1

Predstavitelia piatich občianskych združení dnes v bratislavskom Dome novinárov podpísali symbolický otvorený list poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorých v ňom vyzvali, aby podporili novelu telekomunikačného zákona.

Pod list pripojili svoje podpisy Asociácia telekomunikačných operátorov, Asociácia poskytovateľov internetu, Partnerstvá pre prosperitu, Internet pre všetkých a Rock Volieb 2002. Symbolický list je napísaný na tabuli o rozmeroch 60 x 90 cm s logami všetkých piatich mimovládnych organizácií (MVO). V texte vyjadrujú autori listu podporu novele „v podobe, v akej ju (poslanci) prijali už 20. júna 2002“. Vrátenie novely prezidentom podľa nich „poskytuje priestor na neprijatie zákona, čo by znamenalo oddialenie vytvorenia skutočne konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu“. MVO pripomínajú, že „predovšetkým pokiaľ ide o ceny za pripojenie k internetu sú slovenskí občania denne konfrontovaní so všetkými negatívami, ktoré monopolné postavenie jednej firmy prináša“. Predstavitelia občianskych združení tiež v liste poslancom vyjadrujú nesúhlas s „pripomienkami prezidenta republiky, ktoré zmenšujú možnosti účinne postihovať tých, ktorí zneužívajú svoje dominantné postavenie na likvidáciu konkurencie. Pokuta nemá mať likvidačný charakter, ale odstrašujúci určite áno.“ V závere „maxilistu“ ATO, API, PPP, IPV a RV 2002 deklarujú, že budú „naďalej bojovať za lacnejší internet“.

Symbolický otvorený list odovzdali autori poslancovi NR SR Milanovi Ištvánovi. Ten prisľúbil, že ho zoberie do rokovacej sály parlamentu počas rokovania o novele zákona o telekomunikáciách a umiestni ho tak, aby „bol na očiach všetkým prítomným poslancom“. NR SR bude o vrátených zákonoch rokovať v pondelok 20.8.2002 od 16. hodiny.

Späť | Domov