ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

V Zbierke zákonov SR bola uverejnená novela zákona o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. | Patrik Krauspe
03.01.2005 | Čítalo: 8630 | Diskusia: 1

Za pridelenie frekvencie bude môcť Telekomunikačný úrad požadovať úhradu v trhovej cene. Zároveň bude môcť zrušiť povolenie na používanie frekvencií v prípade, ak používateľ neuhradil poplatok za jej užívanie do troch mesiacov od jej platnosti. Rozhodli o tom poslanci, keď schválili novelu zákona o elektronických komunikáciách. Zákon bol schválený 2. decembra 2004 a uverejnený v Zbierke zákonov pod číslom 716/2004.


Priložené súbory:

 Novela zákona o elektronických komunikáciách

Späť | Domov