ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Aké udalosti očakáva Telekomunikačný úrad SR na trhu elektronických komunikácií v roku 2005

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
03.01.2005 | Čítalo: 7304 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) očakáva v roku 2005 udalosti, ktoré zmenia stav podnikania v oblasti elektronických komunikácií. Ponúkame zoznam niektorých z nich.

1. Vyhlásenie výsledkov výberového konania o pridelenie frekvencie (jeden TV kanál) na pozemské digitálne vysielanie v meste Bratislava, ktoré je časťou pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho vysielania na Slovensku. TÚ SR udelí povolenie na základe poradia, ktoré určí výberová komisia.

2. Vyhlásenie výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz.

3. Prudší rozvoj rádiových sietí na poskytovanie dátových a internetových služieb. Podľa skúseností zo zahraničia budú najmenší poskytovatelia naďalej využívať tzv. „volné“ pásma 2,4 GHz a 5,4 GHz, malí a strední prejdú na pásmo 10 GHz a najväčší poskytovatelia budú využívať pásma 3,5 GHz a 26 GHz.

4. Prepojenie verejných sietí, ktoré prinesie rozvoj konkurencie pri poskytovaní verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej siete. Zvyšovanie kvality služieb a postupné znižovanie cien pre zákazníkov využívajúcich služby poskytované prostredníctvom pevných sietí.

5. V dôsledku prepojenia a určenia definitívnych podmienok úradom aj atraktívnejšie ponuky pre zákazníkov pripojených dial-up na internet a kvalitnejšie ponuky pre záujemcov o dátovú službu hlas prostredníctvom siete internet.

6. Pokračovanie vo vykonávaní analýz relevantných trhov a uloženie povinností pre významné podniky na jednotlivých relevantných trhoch. Účelom uložených povinnosti bude podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.

7. Novela zákona o elektronických komunikáciách, ktorá odstráni nedokonalosti zákona.

Späť | Domov