ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Vo využívaní niektorých frekvencií nastali zmeny

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
15.12.2004 | Čítalo: 7326 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) oznamuje prevádzkovateľom sietí a služieb, že vo využívaní niektorých frekvencií nastali zmeny. Pozitívom je, že pre lokálnych poskytovateľov dátových a internetových sietí je určené nové pásmo, na ktorom môžu zriaďovať prístupové siete typu bod – multibod na základe individuálneho povolenia. TÚ SR bude povolenia udeľovať bez výberového konania. Zásadné zmeny sa dotknú napr. aj prevádzkovateľov systémov MMDS pre jednosmerné šírenie nezmenených TV programov, atď. K zmenám prichádza na základe novej Národnej tabuľky frekvenčného spektra, ktorú schválila Vláda SR.

Významná zmena sa dotýka frekvenčného úseku 10 500 – 10 650 MHz, ktorá pre lokálnych poskytovateľov dátových a internetových sietí otvára možnosť zriaďovať prístupové siete typu bod – multibod vo frekvenčnom pásme, v ktorom sa frekvencie prideľujú individuálne, ktoré nie je harmonizované a ani frekvencie nie sú exkluzívne a preto sa prideľujú bez výberového konania. Toto má poslúžiť lokálnym prevádzkovateľom, pre ktorých tzv. voľné pásma nedávajú záruku kvality, ale celoplošne pridelené frekvencie sú nad ich potreby. Pásmo 31 800 – 33 400 MHz sa stalo novým frekvenčným pásmom pre pevnú službu s využitím pre systémy bod – bod aj bod – multibod. Toto pásmo bude taktiež možné využiť na budovanie dátových a internetových sietí.

Ďalšia zásadná zmena sa dotkne pásma 2500 – 2690 MHz, v ktorom už TÚ SR nepovoľuje MMDS systémy pre jednosmerné šírenie nezmenených TV programov. Platnosť povolení používať frekvencie v úsekoch 2 500 – 2 520 MHz a 2 670 – 2 690 MHz sa predĺži do 31. 12. 2007. V tomto pásme nebudú žiadne nové prídely. Všetky medzinárodné rokovania o definitívnom pridelení frekvencií v tomto úseku smerujú k tomu, že po roku 2007 bude tento úsek na svetovej úrovni pridelený pre mobilné rádiokomunikačné služby. Mobilné služby nie sú kompatibilné so službami, pre ktoré sa frekvencie používajú v súčasnosti.

TÚ SR nebude udeľovať povolenia pre pevné spoje malej a strednej kapacity v pásme 14 500 – 15 350 MHz.

Dňa 16. 11. 2004 Vláda SR na svojom 109. zasadnutí uznesením č. 1093 schválila novú Národnú tabuľku frekvenčného spektra. Táto tabuľka, ktorá rieši potreby využívania frekvenčného spektra rôznymi prevádzkovateľmi, zahŕňa závery Svetovej rádiokomunikačnej konferencie WRC - 03 z júna 2003, opatrenia a rozhodnutia Európskej komisie (EC), Výboru pre elektronické komunikácie (ECC), ako aj záväzky, ktoré Slovenskej republike vznikli jej členstvom v medzinárodných organizáciách (napr. NATO).

Späť | Domov