ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Výnos MDPT SR o poskytovaní dotácií na informatizáciu

Info z domova | MDPT SR
08.12.2004 | Čítalo: 7487 | Diskusia: 0

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR po dohode s Ministerstvom financií SR podľa zákona o rozpočtových pravidlách vydalo výnos č. 2424/M-2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Výnos ustanovuje možnosť poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na účely informatizácie spoločnosti. Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2004. Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 5/2004.


Priložené súbory:

 Výnos č. 2424/M-2004

 Príloha 1

 Príloha 2

Späť | Domov