ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Vyhlásenie k zvýšeniu prenosových kapacít ÚV SR

Tlačové správy ATO |
09.08.2002 | Čítalo: 8072 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov - ATO a Asociácia poskytovateľov internetu - API so znepokojením sleduje postup Úradu vlády SR pri návrhu finančného zabezpečenia operatívneho zvýšenia prenosových kapacít dátových okruhov ÚV SR.

Materiál je prístupný na www.government.gov.sk a zatiaľ nebol definitívne schválený. Materiál obsahuje vyhodnotenie súčasného stavu a taktiež deklaruje potrebný stav, ktorý požaduje zvýšenie kapacít a pripojenie okruhov do centrálneho uzla s rýchlosťou 2 Mb/s s tým, že v prípade potreby bude zahraničné pripojenie do siete Internet postupne zvyšované až do 32 Mb/s. U novo pripájaných objektov sa má prenosová kapacita zvyšovať postupne podľa ich potreby do 2 Mb/s. Navrhované je aj posilnenie zahraničnej konektivity zo súčasných 4 Mb/s na 16 Mb/s s postupným zvyšovaním na 32 Mb/s podľa potreby.

Predpokladaná potreba finančných prostriedkov na tento projekt, je podľa materiálu 24 508 tis. Sk.

Materiál predpokladá uplatniť možnosť výberu okruhov od viacerých poskytovateľov, v závislosti od ceny. V prípade tohto projektu sa jedná o zmenu služieb a preto je Úrad vlády v zmysle zákona o verejnom obstarávaní povinný postupovať na základe výberového konania na celý projekt, nielen na prenájom okruhov.

Je zaujímavé povšimnúť si, že bývalá vedúca odboru informatiky Úradu vlády je t.č. zamestnankyňou súkromnej firmy Slovenské telekomunikácie, a.s., s ktorými sa v projekte počíta automaticky ako s nosným dodávateľom.

Sme názoru, že Úrad vlády by mal dodržiavať zákon a postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. Zatiaľ to však vyzerá na to, že projekt je „z moci úradnej posúvaný“ na dominantného operátora ST, a.s.. Situácia sa neuveriteľne opakuje z projektu e-Slovakia, ktorý vznikol tiež izolovane, na základe aktivít predstaviteľov vlády a Slovenských telekomunikácií. Zdá sa, že v tomto štáte nie je možné zjednať poriadok a zbaviť sa klientelizmu.

Späť | Domov