ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Výberové konanie na zabezpečenie pozemského digitálneho TV vysielania

Info z domova | Roman Vavro
05.11.2004 | Čítalo: 25231 | Diskusia: 800

Od 5. novembra 2004 môžu záujemcovia o technické zabezpečenie pilotného projektu zavádzania digitálneho vysielania v Bratislave zasielať na Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) svoje ponuky. TÚ SR v tento deň zverejnil vo svojom vestníku a v jednom celoštátnom periodiku výzvu na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie (TV kanál 66) na pozemské digitálne vysielanie v meste Bratislava, ktoré je časťou pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho vysielania na Slovensku.

Poradie uchádzačov určí výberová komisia menovaná predsedom úradu. Poradie, ktoré určí komisia bude pre úrad záväzné. TÚ SR udelí najúspešnejšiemu uchádzačovi povolenie.

Obsahom služby bude prenos informácií tvorených kombináciou vysielania TV signálov a iných informácií vo forme dát, pričom rozsah TV signálov bude tvoriť podstatnú časť (viac ako 50%) všetkých prenášaných informácií.

Pre pilotný projekt digitálneho vysielania na Slovensku budú použité TV kanály: Bratislava K 66, Banská Bystrica a Zvolen K59 (Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z.), Košice a Prešov K 44 (TELECOM CORP., s.r.o.). TÚ SR pôvodne počítal pre Bratislavu s K 50, ktorý je medzinárodne skoordinovaný pre analógové vysielanie do polovice roku 2006 a zároveň aj pre digitálne vysielanie, ten však mal byť podľa udelenej licencie využívaný minimálne do konca roku 2004 na analógové vysielanie. Úrad ihneď po skončení medzinárodnej koordinácie K 66 pre pilotný projekt digitálneho vysielania predložil technické podmienky Rade pre vysielanie a retransmisiu (Rada), ako prípadnú alternatívu voči K 50. Rada po dohode s TÚ SR kanál 50 pridelila súkromnej TV stanici na analógové vysielanie.

Prvé skúšobné pozemské digitálne televízne vysielanie prebehlo v dňoch 27.9. až 25.10. 1999. Obsahom skúšobného vysielania boli programy STV 1, TV Markíza, VTV a informačný kanál. Cieľom skúšobného vysielania bolo získanie skúseností pre optimálnu voľbu kódovania FFT, ochranného intervalu a typu modulácie. Vysielanie prebehlo z televízneho vysielača Kamzík v Bratislave (K50, vyžiarený výkon 1 kW).

V oblasti pozemského digitálneho TV vysielania je podľa národnej politiky pre elektronické komunikácie potrebné vytvoriť podmienky pre čo najskoršie začatie pravidelného vysielania DVB-T. Úplný prechod na digitálne TV vysielanie by mal byť dokončený do roku 2015.

Zavedenie digitálneho televízneho vysielania bude znamenať zvýšenie počtu programov, zvýšenie kvality obrazu a zvuku a poskytovanie doplnkových služieb. Pre vysielateľov to bude znamenať úsporu nákladov na vysielanie v prepočte na jeden program a šetrenie prenosovej kapacity. Pre štát to bude znamenať najmä optimálne využitie frekvenčného spektra.

Späť | Domov