ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Vážny uspel s novelou zákona o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. | TASR
29.10.2004 | Čítalo: 8475 | Diskusia: 1

Poslanci posunuli do druhého čítania novelu zákona o elektronických komunikáciách Ľubomíra Vážneho (Smer), ktorá má odstrániť nejednoznačnosť výkladu zákona. Tá bola nedávno príčinou zrušenia výberového konania Telekomunikačného úradu (TÚ) SR na udelenie frekvencií FWA 3,5 GHz. Novela by mala v budúcnosti umožniť zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu.

Terajšie znenie zákona totiž neumožňuje vyžadovať úhradu za právo používať rôzne frekvencie v trhovej cene. Nedovoľuje ani zohľadniť náklady na správu frekvencií či výkon dohľadu nad ich používaním, keďže tak jednorazová úhrada za pridelenie, ako aj opakovaná úhrada za používanie každej frekvencie sú zákonom limitované na 1 milión Sk. Preto napríklad vo výberovom konaní na frekvencie FWA 3,5 GHz môže štát v súčasnosti získať namiesto viac ako 100 miliónov Sk, predstavujúcich reálnu trhovú cenu, len 4 milióny Sk.

Druhá navrhovaná zmena mala TÚ priniesť možnosť zrušiť právo používať frekvencie v prípade omeškania akejkoľvek úhrady za frekvencie. Malo sa tak dosiahnuť zefektívnenie využívania frekvenčného spektra, keďže doteraz mohol úrad zrušiť povolenie len v prípade omeškania ročnej úhrady.

Späť | Domov