20. november 2007
Primaciálny palác, Bratislava


Organizátor


Hlavný reklamný partner


Partneri konferencie


 

 

 

 

 

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007

Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Záväzná prihláška na konferenciu

Meno a priezvisko účastníka:
Titul, funkcia:
Spoločnosť / inštitúcia:
Fakturačná adresa:
PSČ:
IČO:
DIČ:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Číslo účtu:
Kód banky:

VLOŽNÉ NA KONFERENCIU JE 5.990,- SK

  • ATO nie je plátcom DPH

  • Cenu vložného uhraďte na účet ATO: 2624191780/1100, Tatrabanka a.s.

  • Ako variabilný symbol uveďte IČO vašej spoločnosti / inštitúcie.

  • Daňový doklad - faktúru obdržíte na konferencii.

  • Členovia ATO majú zľavu 20% ( 4 800,- Sk). Akademická obec 2 000,- Sk. V cene je zahrnuté vložné na konferenciu, občerstvenie a Zborník prednášok v elektronickej forme.

20 November 2007
Primaciálny palác, Bratislava


Mediálni partneri