20. november 2007
Primaciálny palác, Bratislava


Organizátor


Hlavný reklamný partner


Partneri konferencie


 

 

 

 

 

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007

Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

PREDBEŽNÝ PROGRAM

8,30 - 8,50
REGISTRÁCIA

8,50 - 9,00
Vladimír Ondrovič, predseda ATO
Úvodné slovo

BLOK 1

9,00 -´9,20
Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR
"Slovensko a jeho smerovanie k vedomostnej spoločnosti"

9,20 - 9,40
Viliam Podhorský, Counsellor Telecommunication. and Information Society
"Revízia regulačného rámca"

9,40 - 10,00
Branislav Máčaj, predseda TÚ SR
"Nový regulačný rámec EÚ z pohľadu regulátora"

10,00 - 10,20
COFFEEBREAK (v priestoroch Mezanínu)

10,20 - 10,40
Peter Pelegríni, poslanec NR SR
"Dostupnosť a podpora telekomunikačných služieb v SR"

10,40 - 11,00
Ivan Štefanec, poslanec NR SR
"Informatizácia a rozvoj Slovenska"

11,00 - 11,20
Svatoslav Novák, predseda APVTS, ČR
"ICT v České republice 2007"

BLOK 2

11,20 - 11,40
Prof. Ing. Milan Dado, CsC.
doc.Ing. Matilda Drozdová, PhD., ŽU
"e-služby – katalyzátor rozvoja a prosperity"

11,40 - 12,00
Pavol Horváth, CVT STU Bratislava
"Projekt SANET do škôl – rozvoj infraštruktúry pre vzdelávanie"

12,00 - 13,20
OBED

BLOK 3

13,20 - 13,40
Miloš Lipták, Cisco Systems Slovakia
"Nové technológie pre servis providerov"

13,40 - 14,00
Pavel Pirohovič, Alcatel – Lucent Slovakia
"Integrácia IPTV a IMS"

14,00 - 14,20
Ivan Marták,Orange Slovensko
"Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti"

14,20 - 14,40
Juraj Koza, Nortel Slovensko
"HYPERCONNECTIVITY – premeny sveta komunikácií"

14,40 - 15,00
František Krakovský, Energotel
"Energotel - nová príležitosť"

15,00 - 15,20
Ján Vigaš, Netpoint
"FLUIDMEDIA – Interaktívna prezentácia obsahu v kvalite HD"

15,20 - 16,20
PANELOVÁ DISKUSIA
Dopad nových technológií na skvalitnenie portfólia služieb

od 16,45
ČAŠA VÍNA v Primaciálnom paláci – v priestoroch Mezanínu

Do panelovej diskusie sú pozvaní:

 • Branislav Máčaj, predseda Telekomunikačného úradu SR
 • Viliam Podhorský, Counsellor Telecommunications and Information Society
 • Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovensko, a.s.
 • Ján Pitoňák, výkonný riaditeľ pre právo, reguláciu a vzťahy s operátormi T-mobile
 • Martin Škop, výkonný riaditeľ pre siete, Telefónica O2
 • Miloš Lipták, obchodný riaditeľ, Cisco Systems Slovakia
 • Ivan Fiačan, riaditeľ, Alcatel-Lucent
 • František Krakovský, generálny riaditeľ,Energotel
 • Ján Vigaš, riaditeľ, Net Point
 • Svatoslav Novák, predseda APVTS ČR
 • Pavol Horváth, profesor CVT STU BA
 • Milan Dado, profesor ŽU ZA
 • Michaela Petríková, MDPT SR

  Zmena programu vyhradená

 • 20 November 2007
  Primaciálny palác, Bratislava


  Mediálni partneri