20. november 2007
Primaciálny palác, Bratislava


Organizátor


Hlavný reklamný partner


Partneri konferencie


 

 

 

 

 

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007

Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Zameranie a ciele konferencie:

Technologický vývoj v oblasti infokomunikačných technológií na začiatku tretieho tisícročia zaznamenáva obrovský rozsah. Niet prakticky dňa, aby neprenikli na verejnosť informácie o uvedení na trh nových riešení vytvárajúcich predpoklady pre poskytovanie nových a stále komplexnejších služieb. Cieľom medzinárodnej konferencie je prezentácia nových technológií a riešení v oblasti komunikačných technológií, recenzie na zavedené novinky na trhu, výmena najnovších poznatkov a informácií z týchto oblastí, prezentácia plánovaných legislatívnych zmien a diskusia o momentálnej situácii na telekomunikačnom trhu.

Poslaním tejto konferencie je vytvoriť platformu pre odborné a verejné diskusie o aktuálnych otázkach a trendoch so zameraním na komunikačné technológie a ich uplatnenie v procese informatizácie spoločnosti, vzdelávania, vedeckej činnosti, riadení štátnej a verejnej správy, ako i pre moderné riadenie spoločností.

20 November 2007
Primaciálny palác, Bratislava


Mediálni partneri