20. november 2007
Primaciálny palác, Bratislava


Organizátor


Hlavný reklamný partner


Partneri konferencie


 

 

 

 

 

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007

Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Bližšie informácie

Miesto a dátum konania:

Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava, 20. novembra 2007

Rokovacie jazyky:

slovensky, česky, anglicky so simultánnym prekladom pre príspevky programu

Vložné:

 • 5.990,- Sk
 • Členovia ATO majú zľavu 20% ( 4 800,- Sk). Akademická obec 2 000,- Sk. V cene je zahrnuté vložné na konferenciu, občerstvenie a Zborník prednášok v elektronickej forme. Organizátor nie je platcom DPH.
 • Pri registrácii viac ako 10 účastníkov z jednej firmy zľava 10%.

Záštita:

 • Pavol Tarina, splnomocnenec vlády pre IS
 • Branislav Máčaj, predseda Telekomunikačného úradu SR

Organizátor:

Asociácia telekomunikačných operátorov

Odborný garant:

 • Milan Dado ŽU Žilina
 • Pavol Horváth, CVT STU BA
 • Ľudovít Molnár, STU BA

  Prípravný výbor:

  • Vladimír Ondrovič, ATO
  • Monika Debnárová, ATO

  Pozvaní hostia:

  • Dušan Čaplovič, podpredseda vlády
  • Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
  • Peter Pelegríni, poslanec NR SR
  • Ivan Štefanec, poslanec NR SR
  • Pavel Bojňanský, gen. riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti

  Predseda konferencie:

  Vladimír Ondrovič, predseda ATO

  Kontakt:

  • Asociácia telekomunikačných operátorov, Obchodná 42/C; 811 06 Bratislava
  • Tel.: +421-2-43638251
  • Fax: +421-2-43638252
  • e-mail: ato@ato.sk
  • www.ato.sk

  Auditórium:

  Predstavitelia štátnej správy z oblasti telekomunikácií, akademická obec a vedecko - výskumná a vývojová základňa, top manažéri z oblasti softvérových a technologických spoločností, odborníci z oblasti tvorby právnych noriem, podnikový manažment a zástupcovia z oblasti poisťovníctva, bankovníctva, energetiky a dopravy.

 • 20 November 2007
  Primaciálny palác, Bratislava


  Mediálni partneri