ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Zdraženie pripojenia na internet

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
12.08.2004 | Čítalo: 8363 | Diskusia: 0

ST začiatkom júla 2004 ohlásil zmenu tarify pre pripojenie na internet cez prístupové čísla 019xy a zavedenie paušálneho modelu spoplatnenia. Operátori združení v Asociácii telekomunikačných operátorov, ktorí poskytujú okrem iného aj služby dialup pripojenia na internet podrobili svoje štatistické podklady o pripojeniach a nový cenový model porovnaniu a na základe výsledkov oslovili Telekomunikačný úrad SR so žiadosťou o zablokovanie zmeny tarify.

Podstatou nového modelu malo byť:

 1. zrušenie doterajšej možnosti vybrať si model spoplatnenia buď podľa „jednotnej tarify“ alebo podľa progresívnych internetovských modulov „Internet Intensiv a Internet Efektiv“a následne už len jediná možná voľba – vnútený progresívny model
 2. zvýšenie ceny pre krátke pripojenia (do 17 minút) a zníženie ceny pre dlhšie pripojenia
 3. zavedenie služby „rodinný internet“ za paušálny poplatok

Operátori oslovili Telekomunikačný úrad SR so žiadosťou o zablokovanie zmeny tarify, pretože:

 1. zmena predstavuje len vnucovanie progresívneho modelu spoplatňovania napriek tomu, že medzi zákazníkmi bol doteraz o tento model len minimálny záujem
 2. cena za pripojenie na internet sa napriek sľubom zo strany ST o „znížení ceny“ naopak zvýši celkovo o 11% (slabá) resp. 5% (silná prevádzka) bez akéhokoľvek prijateľného zdôvodnenia
 3. na základe veľkoobchodnej ponuky ST jeden z providerov ako prvý zrealizoval začiatkom júla prístup ISP DIALUP PLUS, ktorý mal umožniť operátorom podieľať sa na výnosoch z poplatkov za dialup pripojenie na internet svojich užívateľov. Len mesiac po realizácii tohto prístupu však ST svojim rozhodnutím zaviesť paušálny poplatok za pripojenie ohrozil celkovú podstatu tejto veľkoobchodnej ponuky, pretože vytvára voči nej likvidačné podmienky a výrazne obmedzuje jej potenciálny trh a rentabilitu pre samotnych providerov

Výsledky porovnania štatistických údajov a zistené skutočnosti uvádzame v podobe grafov v záujme informovania širokej verejnosti.

Štatistická vzorka zahŕňa cca. 40 miliónov minút mesačne čisto internetovej dialupovej prevádzky štyroch najvýznamnejších alternatívnych poskytovateľov vytáčaného prístupu do internetu. Údaje boli zozbierané za jún 2004. Podľa dostupných štatistík predstavuje prevádzka týchto operátorov približne 30% dialupovej prevádzky celého slovenského trhu.

Rozdelenie internetovej prevádzky podľa dĺžky pripojenia (graf 1)

 • Graf znázoňuje počet dialupových pripojení rozdelených podľa dĺžky do 4 skupín: do 1 minúty, od 1 do 3 minút, od 3 do 15 minút a nad 15 minút.
 • Čierne body s nadpísanou hodnotou vyjadrujú priemerný počet hovorov všetkých 4 poskytovateľov v danej skupine
 • Veľké množstvo pripojení do 1 minúty je na jednej strane dané štandardným spôsobom automatického pripojenia poštového servera len za účelom kontroly novej pošty a na strane druhej ešte stále dosť častým pokusom o pripojenie, ktoré sa nepodarilo z rôznych technicko/administratívnych príčin uskutočniť, ale poplatok ST sa samozrejme zaplatí.
 • Veľké množstvo pripojení do 3 minút je dané štandardným spôsobom pripojenia za účelom výmeny jednoduchej mailovej komunikácie.

Užívateľom z prvých dvoch skupín by sa pripojenie na internet zdražilo až o 200% resp. 137% (z 0,40Sk/min na 1,20Sk/min v slabej prevádzke resp. z 0,80SK/min na 1,90Sk/min v silnej prevádzke). Teda celkovo až 54% pripojení by zdraželo o 200% resp. 137%.

 • Ďalších 30% pripojení by v novom modele bolo všeobecne drahších.
 • Len asi 16% pripojení trvá viac ako 15minút pričom zníženie ceny pripojenia podľa nového modelu nastáva až od 17. minúty, t.j. len pre túto skupinu pripojení by prišlo ku zlacneniu.

Zdraženie internetovej prevádzky v SR pri zavedení nového modelu (graf 2)

 • Tento graf znázorňuje odhad terajších ročných tržieb ST za dialové pripojenia a ich odhad v prípade zmeny tarify 019xy.
 • Odhadované tržby sú rozdelné na dve časti – za silnú a za slabú prevádzku, pričom analýza vychádza z predpokladu, že celkový počet minút v silnej a slabej prevádzke je rovnaký
 • Vzhľadom na to, že analýza bola spravená na štatisticky významnej vzorke dát a potvrdila štatisticky veľmi podobné správanie dialup používateľov, dá sa všeobecne predpokladať, že podobné správanie majú aj ostatní dialup užívatelia
 • Odhad vychádza z presných podkladov 4 poskytovateľov a z predpokladu, že ich podiel na dialupovom trhu tvorí 30%.

Analýza ukazuje, že zmenou tarify sa zvýšia odhadované tržby ST v silnej prevádzke o 32 miliónov a v slabej prevádzke o 38 miliónov Sk bez DPH za 12 mesiacov. Keď podľa dostupných štatistík je na slovensku približne 140.000 dialupových zákaznikov, tak by zdraženie každého z nich postihlo priemerne 500 korunami za 12 mesiacov.


Priložené súbory:

 GRAF 1 - Rozdelenie internetovej prevádzky podľa dĺžky pripojenia

 GRAF 2 - Zdraženie internetovej prevádzky v SR pri zavedení nového modelu

 Zdraženie pripojenia na internet

Späť | Domov