ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Prenositeľnosť čísla sa asi posunie

Hospodárske noviny | 10.10.2003

Prenositeľnosť čísla, čiže možnosť ponechania si starého telefónneho čísla aj po zmene telekomunikačného operátora, by mala na Slovensku fungovať najskôr od mája budúceho roku. Kým prenositeľnosti čísla medzi mobilnou a pevnou sieťou dnes už technicky nič nebráni, závisí od dohody operátorov a konečných ustanovení nového zákona, ponechanie čísla v pevnej sieti závisí aj od jej stavu.

Povinnosť prenositeľnosti čísla tam, kde je to technicky možné, podľa predbežného znenia stanovuje zákon o elektronických komunikáciách, ktorý po Novom roku nahradí súčasný telekomunikačný zákon. Jedna z piatich smerníc k zákonu prenositeľnosť čísla požaduje len medzi operátormi pevnej hlasovej služby. Ponechanie čísla pri prechode od pevného operátora k mobilnému či naopak nie je povinné.

Ak by konečné znenie zákona požadovalo prenositeľnosť čísla v plnej miere už od dňa vstupu do Európskej únie, museli by sme dramaticky zvýšiť tempo digitalizácie, ktorá je pre prenositeľnosť nutná," povedal pre HN hovorca Slovenských telekomunikácií Radoslav Bielka. Zvyšných 17 percent analógových ústrední rozmiestnených na celom území Slovenska by sa podľa plánu telekomunikácií malo vymeniť za digitálne do začiatku roku 2005. Na konci roka dosiahnu výdavky telekomunikácií na digitalizáciu asi miliardu korún. Ideálnym stavom by podľa Bielku bolo, ak by sa do tohto obdobia prenositeľnosť čísla zabezpečila len na územiach, kde už digitálna sieť je.

Pre prenositeľnosť čísla je potrebné zriadiť číslovaciu autoritu, ktorá bude účastnícke čísla evidovať. Podľa asociácie telekomunikačných operátorov je pre budúcu administráciu číslovacích databáz najvhodnejší spôsob, ktorý funguje v susednom Česku. Databázu spravuje dcérska firma Asociácie poskytovateľov verejnej telekomunikačnej služby.

Späť | Domov