ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Trh potrebuje podľa odborníkov silného regulátora

mobil.sk | 08.10.2003

Späť | Domov