ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Vojna o káble naberá na sile

Hospodársky denník | 25.09.2003

Komentuje Jozef Kunik

Vláda pred dvoma týždňami schválila a posunula do parlamentu návrh zákona o elektronických komunikáciách, ktorý nahradí našu v súčasnosti platnú telekomunikačnú legislatívu. Nová norma by mala na Slovensku konečne zaviesť právny poriadok tým, že sa u nás zavedie regulačný rámec EÚ v oblasti telekomunikácii. Alternatívni operátori si vydýchli, pretože hoci formálne je od 1. januára u nás liberalizovaný telekomunikačný trh, v princípe sa nič liberálne v tejto oblasti neudialo. Najväčší spor medzi Slovenskými telekomunikáciami a alternatívnymi operátormi je o miestne vedenia. Doterajší monopolný poskytovateľ telefónnej služby je totiž vlastníkom práve tej najkritickejšej časti národnej telekomunikačnej siete, ktorá je kľúčom k cene koncového produktu, a ktorú nemôže v krátkom čase nahradiť žiadna alternatívna sieť. Sú to miestne káble, ktoré vedú od každej telefónnej linky do najbližšej telefónnej ústredne. Rokovania o poskytnutie prepojovacích sietí, sú zatiaľ neefektívne a do včerajška nebola uzatvorená ani jedna zmluva s niektorým operátorom. Ako zdôrazňuje predseda Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) Ing. Vladimír Ondrovič, je zo strany ST snaha zmluvy o poskytovaní prepojenia brať ako komerčnú vec a nie tak, ako by ju mali zo zákona poskytovať. Zmluvy sú pre operátorov cenovo nevýhodné a komplikujú im podnikanie.

V dôsledku nedokonalého zákona z roku 2000 nie sú Slovenské telekomunikácie povinné predložiť ponuku na prepojenie verejne tak, ako je zvyčajné, čo náležite aj využili a celý text ponuky na prepojenie označili za obchodné tajomstvo. Pritom ani najväčší optimisti z radov alternatívnych operátorov netvrdia, že by v dohľadnom čase mali prebrať významnú časť klientskej bázy ST. Prečo teda vzniká doslova vojna medzi ST a alternatívnymi operátormi. Hlavný dôvod možno ani nie v obave zo straty klientskej bázy, ale skôr z nevyhnutnosti reakcie na nástup iných subjektov na telekomunikačný trh, čo neumožní udržiavať a ďalej zvyšovať ceny pre koncových zákazníkov, ale zrejme povedie k opačnému procesu. Predseda ATO oceňuje posilnenie kompetencií regulačného orgánu ako strážcu konkurenčného prostredia. Operátor s významným vplyvom na trhu, teda predovšetkým Slovenské telekomunikácie, budú musieť do dvoch mesiacov po označení zverejniť referenčnú ponuku prepojenia sietí a uvoľnenia miestnych vedení, prostredníctvom ktorých sú koncoví zákazníci pripojení do verejnej telekomunikačnej siete. V prípade diskriminačných podmienok bude môcť Telekomunikačný úrad SR okamžite určiť ceny a technické špecifikácie, a tým urýchliť uzavretie dohôd s ostatnými operátormi. Za nezverejnenie referenčnej ponuky či porušenie iných povinností môžu významní operátori dostať pokutu až do výšky 20 mil. Sk. Predstavitelia Asociácie alternatívnych operátorov účinne pracovali pri navrhovaní nového zákona, lobovali u poslancov, avšak teraz pri schvaľovaní zákona v parlamente je už na rade aj štát, a nepochybne plnú liberalizáciu telekomunikačných služieb musia požadovať najmä zákazníci, pretože práve oni budú profitovať zo širšej ponuky a nižších cenových hladín.

Späť | Domov