ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Dvierka do internetu zostávajú iba pootvorené

Formát | 22.09.2003

Na zavedenie technológie ADSL (širokopásmového pripojenia na internet) sa čakalo niekoľko rokov - prvýkrát sa na Slovensku testovala zhruba pred troma rokmi. Vlani koncom mája chceli Slovenské telekomunikácie (ST) spustiť komerčnú pilotnú prevádzku tejto technológie. Skončilo sa to však tým, že Asociácia prevádzkovateľov internetu dala podnet na Protimonopolný úrad SR, pretože podľa nej šlo o zneužívanie dominantného postavenia zo strany ST, a úrad pilotnú prevádzku zastavil.

ADSL je na trhu približne tri mesiace. Prvým operátorom, ktorý podpísal zmluvu s ST o poskytovaní ADSL, bol Euroweb. Ako prvý však svoju ponuku zverejnil ešte pred podpisom zmluvy s ST Slovanet. Nasledovali ich ďalší, aj keď sa podmienky zo strany ST nepovažujú za veľmi výhodné a v konečnom dôsledku na to dopláca koncový zákazník. Napriek tomu, že sa rozhodne využívať služby iného operátora než ST, telekomunikáciám platí mesačne paušálny poplatok.

Pôvodne sa predpokladalo, že sa služba ADSL bude spoplatňovať formou mesačného paušálu. Skutočnosť je však taká, že ceny sú určené podľa objemu prenesených dát a medzi jednotlivými operátormi sa líšia len minimálne. Až po prvých účtoch vlastne zistíte, ktorý model vám najviac vyhovuje. Rozdiel v ponuke je v podstate len v tom, že operátori majú rozdielne stanovené hranice prekročenia objemu dát, prípadne sa službu snažia zvýhodniť rôznymi marketingovými akciami. "ADSL by malo byť určené najmä pre domácnosti. Cenová politika poskytovania tejto služby je však taká, že si to bežná rodina nemôže dovoliť. Skoro 90 percent účastníkov, ktorí majú službu ADSL, sú firmy," konštatuje Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov.

Najžiadanejší najlacnejší.

Medzi domácimi používateľmi internetu vyhráva zatiaľ dial-up pripojenie, teda cez telefónnu linku, pretože je najlacnejšie. ST vám naúčtujú poplatok za telefón, ďalej za tarifné impulzy a poskytovateľovi zaplatíte za internet od 100 do 700 korún. Klasický dial-up umožňuje pripojenie k internetu rýchlosťou do 56 Kb/s, teda môže byť aj nižšia, pretože nie je garantovaná.

V domácnostiach, kde sa pomerne veľa telefonuje a pomerne málo pripája na internet, sa podľa internetových znalcov viac hodí digitálny prístup na internet - ISDN. Inak je to pre domácnosti pomerne drahá služba: ST zaplatíte paušálny poplatok okolo 700 korún, okrem toho poplatky za prevolané minúty a platíte aj poskytovateľovi internetu až do 900 korún. Prevod klasickej telefónnej linky na ISDN stojí ďalších tisíc korún bez dane z pridanej hodnoty (DPH). ISDN má dva kanály, vďaka čomu sa dá telefonovať a zároveň udržiavať prístup na internet. Každý z kanálov má šírku 64 Kb/s, ak však máte vyššie nároky, je možné ich spojiť, čím sa dosiahne vyššia rýchlosť.

Ešte lepšie dokáže využiť telefónnu linku technológia ADSL. Pre používateľov internetu to napríklad znamená, že na telefónnu linku môžu byť pripojení nepretržite. Pri ADSL sa dáta prenášajú asymetricky, teda vyššou rýchlosťou k používateľovi a súčasne nižšou smerom od používateľa. Maximálna garantovaná rýchlosť sťahovania dát je 768 Kb/s (smerom k používateľovi) a 128 Kb/s (od používateľa).

Nelákavé ceny.

V súčasnosti je na Slovensku okolo tisíc užívateľov ADSL. Pre bežnú rodinu, ak má internet, je takmer neúnosné, aby si ADSL zabezpečila. Podľa viacerých odborníkov celý problém, a teda aj vyššie ceny sú výsledkom cenovej politiky ST a slovenskej legislatívy. Dominantný operátor si sám určuje podmienky - cenu, spôsob fakturácie, rozhoduje, kedy sa technológia zapojí a podobne. V súčasnosti nemá ani povinnosť uvoľňovať miestne vedenia (dvojlinka, ktorá ide z účastníckej stanice do ústredne ST), ktoré vlastní, pre iných operátorov.

Novela telekomunikačného zákona, ktorá hovorila aj o tom, aby sa využívalo nariadenie EÚ o neviazanom prístupe k miestnym vedeniam, dvakrát neprešla v parlamente. Po vstupe do EÚ sa situácia zrejme zmení, keďže vláda začiatkom septembra schválila návrh zákona o elektronických komunikáciách. Podľa neho by sa v súvislosti so smernicami EÚ mal neobmedzený prístup k miestnym vedeniam realizovať aj na Slovensku. "Ak dôjde k uvoľneniu miestnych vedení, dá sa predpokladať, že bude tlak na cenu aj poskytovaných internetových služieb vrátane ADSL. Podľa môjho názoru čas ukáže, že je nastavená príliš vysoko a operátori ju budú musieť znížiť," hovorí V. Ondrovič.

Koľko stojí ADSL.

V porovnaní s bežným telefonickým pripojením je ADSL cenovo výhodnejší vtedy, keď ste na internete pripojení aspoň 2,5 hodiny. Celkové náklady na ADSL sa pohybujú okolo 1 500 až 5 000 korún mesačne, niekoľko tisíc korún vás však bude stáť aj zriadenie služby. Mesačné poplatky si operátori účtujú podľa toho, ktorý balík si zvolíte: cena za službu znamená, že zaplatíte za vami vybraný objem prenesených dát. Ak tento objem prekročíte, zaplatíte za prekročený objem prenesených údajov počas mesiaca. Cena za službu, ktorá umožňuje napríklad prenášať mesačne dáta v objeme 1 GB, sa pohybuje od necelých 300 do 490 korún. Pri objeme 5 GB je to už okolo tisíc korún. Operátori väčšinou umožňujú zákazníkovi, že si môže počas mesiaca zmeniť zvolený predplatený objem prenesených dát podľa skutočného vývoja, väčšinou raz mesačne, až kým neodhadne svoje požiadavky. Do celkových nákladov si však musíte zarátať aj poplatok za prenájom modemu, ak ho už nemáte. Niektorí operátori vám ho prenajmú za korunu, napríklad Euroweb alebo Slovanet, GlobalTel za dvesto korún mesačne, operátorovi Dial Telecom zaplatíte zálohu 3 000 Sk. Za službu ADSL zaplatíte aj ST - jednorazový zriaďovací poplatok 4 798,80 Sk a mesačný poplatok 1 318,80 Sk po zarátaní DPH. Zriaďovacie poplatky jednotlivých operátorov sú väčšinou nulové.

Čo hovorí za ADSL:

- možnosť súčasne telefonovať a byť pripojení na internet, prevádzka ADSL neobmedzuje telefonovanie,
- možnosť nepretržitého pripojenia k internetu,
- rýchle overenie používateľského mena a hesla,
- keďže pre ADSL nehrá rolu dĺžka pripojenia, zníženie rýchlosti počas špičiek nespôsobuje užívateľom žiadne náklady navyše,
- žiadne poplatky za impulzy,
- prenos dát môže byť niekoľkokrát vyšší než pri dial-up pripojení alebo ISDN,
- jednoduchá inštalácia - využitie existujúcej telefónnej linky bez potreby zriadenia ďalšieho pripojenia.

Čo hovorí proti ADSL:
- rýchlosť pripojenia nemusí byť počas celej dĺžky spojenia stabilná, závisí od technických vlastností konkrétnej telefónnej linky a v čase špičky sa môže znižovať,
- nie je možné používateľovi garantovať minimálnu rýchlosť,
- službu je možné využívať iba v jednej lokalite, čo znamená, že si ju nemôžete "prenášať" pri cestovaní.

Porovnanie rýchlosti pripojenia

Dial-up - max. 56 kbit/s
ISDN - max. 128 kbit/s
ADSL - max. 8 Mbit/s smerom k užívateľovi

Späť | Domov