ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Telekomunikácie dostanú novú právnu normu

Trend | 18.09.2003

Operátori oceňujú najmä posilnenie kompetencií regulačného orgánu

Vláda SR posunula na októbrovú schôdzu parlamentu návrh zákona o elektronických komunikáciách, ktorý nahradí platnú telekomunikačnú legislatívu. Nová norma do slovenského právneho poriadku zavedie regulačný rámec EÚ v oblasti telekomunikácií. Podľa predkladateľa, ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, nový zákon predovšetkým uľahčuje vstup podnikateľských subjektov na telekomunikačný trh. Na využívanie číselných množín, frekvencií a volacích znakov, doteraz označovaných ako obmedzené zdroje, už nebude potrebná licencia, ale iba individuálne povolenie, ktoré bude naďalej vydávať Telekomunikačný úrad (TÚ) SR.

Zákon o elektronických komunikáciách okrem toho vyrieši aj financovanie strát poskytovateľa univerzálnej služby. Pod týmto pojmom sa chápe najmä povinnosť dominantného operátora zaviesť zákazníkovi na požiadanie telefónnu linku aj v prípade, keď to preňho nebude výnosná investícia. Podľa platnej legislatívy musia konkurenční operátori poskytovateľovi univerzálnej služby prispievať na jeho stratu len vtedy, ak jeho podiel na trhu verejnej telefónnej služby nepresahuje 80 percent. Nový zákon takéto obmedzenie obsahovať nebude.

Predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič oceňuje najmä posilnenie kompetencií regulačného orgánu ako strážcu konkurenčného prostredia. Operátor s významným vplyvom na trhu - predovšetkým Slovenské telekomunikácie - bude musieť do dvoch mesiacov po označení zverejniť referenčnú ponuku prepojenia sietí a uvoľnenia miestnych vedení, prostredníctvom ktorých sú koncoví zákazníci pripojení do verejnej telekomunikačnej siete. V prípade diskriminačných podmienok bude môcť TÚ SR okamžite určiť ceny a technické špecifikácie a tým urýchliť uzavretie dohôd s ostatnými operátormi. Za nezverejnenie referenčnej ponuky či porušenie iných povinností môžu významní operátori dostať pokutu desať až dvadsať miliónov korún.

Späť | Domov