ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Elektronickými zákonmi sa už blížime k únii

Hospodárske noviny | 22.08.2003

Potrebná legislatíva bude v súlade s pravidlami EÚ pravdepodobne už od nového roka

Legislatíva elektronickej komunikácie a podnikania sa postupne prispôsobuje pravidlám v Európskej únii. Od nového roka by do účinnosti mali vstúpiť nové zákony, ktoré zmenia pomery nielen na telekomunikačnom trhu, ale aj v poskytovaní elektronických služieb. Hoci elektronický podpis Slováci už formálne majú, potenciálne certifikačné spoločnosti sa začali prebúdzať až v posledných mesiacoch.

Predsa liberalizácia

Liberalizácia telekomunikačného trhu po niekoľkých pokusoch o novelizáciu platného telekomunikačného zákona nakoniec predsa len asi bude. Nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorého návrh je v súlade so štandardmi únie, od nového roka ustanoví voľné trhové prostredie vo všetkých bodoch, ktoré sa nepodarilo presadiť v oboch neprijatých novelách. Vláde ho už odporučila schváliť legislatívna rada, ekonomickí ministri a rezort dopravy. Podľa štátneho tajomníka ministerstva dopravy Branislava Opaterného politická vôľa na prijatie nového zákona, ktorý zohľadňuje aj postupujúce prelínanie telekomunikačných, multimediálnych a informačných technológií, existuje. Túto iniciatívu vítajú najmä potenciálni konkurenti Slovenských telekomunikácií (ST) združení v Asociácii telekomunikačných operátorov.

Nový zákon má posilniť právomoci regulátora trhu, ktorým je telekomunikačný úrad. Dominantnému operátorovi na poli hlasovej služby - ST, ako aj alternatívnym operátorom, bude môcť úrad za porušenie hospodárskej súťaže či iné priestupky udeliť podstatne vyššie pokuty ako v súčasnosti. Tie sa môžu pohybovať od pol milióna do 20 miliónov korún.

Ako pre HN povedal šéf sekcie pôšt a telekomunikácií na ministerstve, Viliam Podhorský, vyššie sankcie môžu telekomunikácie motivovať napríklad k tomu, aby sa poponáhľali s vytvorením referenčnej ponuky na prepojenie sietí s alternatívnymi operátormi. Spoločnosť totiž pri poslednom návrhu novely súčasného zákona namietala, že stanovený termín dvoch mesiacov sa v tomto prípade nedá dodržať. Podľa viceprezidenta ST pre komunikáciu Jána Kondáša, ponuku spoločnosť už vypracúva a je presvedčený o tom, že bude k dátumu zavedenia zákona použiteľná. Telekomunikačný úrad bude tiež - na rozdiel od súčasného stavu - oprávnený vstupovať priamo do rokovaní medzi ST a operátormi a dohliadať na ne.

Nové poplatky vraj neublížia

Pripravované zavedenie poplatkov pre prevádzkovateľov rozhlasového a televízneho vysielania za pridelené frekvencie týmto firmám neublíži. Myslí si to štátny tajomník ministerstva dopravy Branislav Opaterný. Podľa neho by suma, ktorú za frekvencie vynaloží STV, nemala byť vyššia než osem miliónov a v prípade Slovenského rozhlasu viac ako dva milióny. Z poplatkov bude telekomunikačný úrad kryť náklady na správu frekvencií. Takéto spoplatňovanie funguje vo viacerých európskych krajinách, napríklad aj v Česku," dodal Opaterný. STV označila zámer za hrozbu pre duálny systém, podľa ministerstva kultúry bude mať negatívny dosah na rozpočty verejnoprávnych médií a štátny rozpočet. S návrhom nesúhlasí ani Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc.

Obchod podľa pravidiel

Elektronický obchod, ktorý bude od začiatku budúceho roka kontrolovať samostatný zákon, sa bude riadiť prísnymi pravidlami. Rovnako ako v Európe, firmy, ktoré spracovávajú a archivujú dáta, budú mať voči svojim klientom pri poskytovaní služieb striktne stanovené podmienky. Napríklad internetoví obchodníci či sprostredkovávatelia inzercie budú musieť poskytnúť svoju adresu a DIČ. Dohľad nad nimi bude vykonávať Slovenská obchodná inšpekcia, pričom nový systém si nevyžiada zvláštne výdavky štátneho rozpočtu. Elektronický obchod by sa teda mal urýchliť a zefektívniť.

Štart e-podpisu sťažujú náklady

Zákon o elektronickom podpise je schválený už vyše roka. Národný bezpečnostný úrad v súčasnosti eviduje päť certifikačných autorít, ktoré elektronický podpis poskytujú pre vnútropodnikovú komunikáciu či na výmenu e-mailov vo vybranej skupine. Patria k nim Prvá slovenská certifikačná autorita (PSCA), zriadená dcérskou firmou spoločnosti Slovanet, D. Trust Certifikačná autorita, Certifikačná autorita VÚB, Certifikačná autorita EVPÚ a Certifikačná autorita RM-Systém. Žiadnu z nich zatiaľ negarantuje štát a podľa riaditeľa kancelárie NBÚ Juraja Puchého o akreditáciu zatiaľ žiaden z týchto subjektov nepožiadal. Okrem náročných bezpečnostných kritérií by záujemca mal na zabezpečenie systému vynaložiť nemalé prostriedky. Ako vyhlásila PSCA, štartovacie náklady predstavujú zhruba 160 miliónov korún a ďalšie desiatky miliónov si vyžiada prevádzka. Kedy sa bude na Slovensku komunikovať s elektronickým podpisom aj so štátnou administratívou, je teda zatiaľ otázne.

Späť | Domov