ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Žurnál Rádia Twist

Rádio Twist | 07.07.2003

Aj keď mobilní operátori stále viac ukrajujú Slovenským telekomunikáciám zo zákazníckeho koláča, pevné linky sú naďalej stabilnou súčasťou hlavne firemného vybavenia. Málokto však vie, že najnovšie sa dá prostredníctvom pevnej linky telefonovať aj cez iného ako dominantného operátora.

Túto službu začali síce obmedzene, ale predsa prevádzkovať ako prvé spoločnosti DIALTELECOM, ETEL Slovensko a POSTEL prostredníctvom vlastných sietí vybudovaných v Bratislave a niektorých mestách južného Slovenska, resp. krajských mestách v celej krajine. Má to však jeden háčik.

Tibor Černák, generálny riaditeľ firmy POSTEL, Bratislava: "Naši zákazníci medzi sebou môžu telefonovať do iných sietí môžu telefonovať, ale zo siete ST na tohto zákazníka sa nedovoláte. Takže ten zákazník naďalej na prijímanie musí mať linku od ST."

A alternatívni operátori s tým nemôžu nič urobiť. Prvá možnosť, teda vybudovať vlastnú sieť porovnateľnú so sieťou telekomunikácií je podľa generálneho riaditeľa ETEL Slovensko Juraja Taptiča, z ekonomického i časového hľadiska nereálna. Do úvahy teda pripadá druhá a to prepojenie sietí. Problém je v tom, že ani jeden z 13-tich alternatívnych operátorov, ktorí rokujú s ST, doteraz neuzavrel zmluvu o prepojení sietí kvôli neakceptovateľným požiadavkám dominantného operátora.

Juraj Taptič, generálny riaditeľ ETEL Slovensko, Bratislava: "Tú zmluvu, keby sme uzavreli, tak museli by sme to dotovať, operovali by sme so stratou."

Podľa našich informácií sú ST tesne pred podpisom zmluvy s jedným ich budúcich konkurentov, čo nám potvrdil aj hovorca spoločnosti Radoslav Bielka. Odmietol však konkretizovať, o akú spoločnosť ide.

Radoslav Bielka, hovorca Slovenských telekomunikácií, Bratislava: "Tento alternatívny operátor by mohol podľa všetkých indícií akceptovať aj výšku prepojovacích poplatkov."

Doteraz bol návrh zmluvy o prepojení obchodným tajomstvom. Akonáhle ju ST a jej partner podpíšu, poputuje na Telekomunikačný úrad, ktorý by ju mal zverejniť. Už teraz sa hovorí o tom, že obsahuje diskriminačné ustanovenia, ktoré môžu napadnúť ostatní alternatívni operátori. Ak sa tak stane, regulátor ju podľa šéfa Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimíra Ondroviča, nemôže potvrdiť.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov, Bratislava: "Podpíše tu niekto zmluvu a ešte stále nebude jasno, či sa podľa toho budú alebo nebudú poskytovať služby. Tu ide o to, aby TÚ stanovil najvyššie ceny, za ktorých je možné akceptovať zmluvu o prepojení, čo napr. český TÚ urobil dva dni pred termínom začiatku liberalizácie. Máme im čo závidieť."

Zuzana Tichá, žurnál Rádia Twist.

Späť | Domov