ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Len sa opakuje starý scenár

Hospodársky denník | 02.07.2003

O telekomunikačnej novele na pôde Národnej rady SR

Najväčším problémom Slovenska a najmä nás občanov nie je podľa politikov vysoká nezamestnanosť, absencia právneho prostredia atď., ale naším hlavným problémom je interrupcia, prípadne prerážanie vchodovej brány obrneným transportérom jednému (ex)podnikateľovi. Na pozadí takýchto systémovo pripravovaných divadielok zabúdame aj na to, že naša ekonomika akosi nejde tým správnym smerom. V súčasnosti je napríklad pod drobnohľadom odbornej verejnosti novela telekomunikačného zákona, ktorá by mala pomôcť reálne zlikvidovať tvrdý monopol Slovenských telekomunikácií. Zatiaľ celý schvaľovací proces pripomína divadelnú scénu. Národná rada 21. mája síce novelu schválila, čo naši politici okamžite oznámili zástupcom EÚ, ktorí nám vyčítajú súčasnú monopolnú prax. Ešte ani nevypili poobedňajšiu kávu a novela už bola opäť v parlamente, pretože poradcovia prezidenta R. Schustera i on sám majú iný názor ako odborníci z EÚ. Komisár Európskej komisie pre podnikanie a informačnú spoločnosť Erkki Liikanen, ktorý vtedy navštívil Bratislavu, sledoval celú schvaľovaciu "show" s úžasom, čo všetko je na Slovensku možné. V týchto dňoch sa má opäť rokovať o spomínanej novele. Predstavitelia Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO), ako aj zástupcovia jej jednotlivých členov opätovne upozorňujú na prípadne následky, ak poslanci neschvália novelu Telekomunikačného zákona. Predseda ATO Vladimír Ondrovič tvrdí, že podľa dostupných informácií koaličná rada opäť odporučila svojim poslancom na súčasnom 15. rokovaní parlamentu nepodporiť predmetnú novelu a také isté odporúčanie vyjadril aj kompetentný gestorský výbor. Preto je diskutabilné, či novela získa potrebných 76 hlasov. Ak hrou koaličných odporúčaní nezíska potrebnú väčšinu, pre Slovensko to bude znamenať ďalšiu blamáž pred EÚ. Neschválenie novely nadväzne vyvolá rôzne negatívne reakcie. Podľa predstaviteľa Občianskeho združenia Internet pre všetkých (IPV) Michala Feika, telekomunikačný trh bude neprijatím novely dominantným operátorom, čiže ST ovplyvnený tak, že podnikanie na ňom bude veľmi zložité. IPV uvažuje aj nad možnosťou výzvy na bojkot používania internetu prostredníctvom ST. Na druhej strane riaditeľ spoločnosti GTS Slovakia Branislav Brezovič vyjadril obavu nad tým, že neschválením novely sa stratí záujem zahraničných investorov o slovenský telekomunikačný trh. Dodal, že kým nebudú posilnené právomoci Telekomunikačného úradu SR, rokovania medzi ST a alternatívnymi operátormi o Zmluvách o prepojení, budú zdĺhavé a náročné. Konkrétne spoločnosť GTS Slovakia rokovala so zástupcami ST už osemkrát, ale zatiaľ bezvýsledne, nakoľko zmluvné podmienky ktoré diktujú ST, sa nedajú prijať. Podľa predsedu ATO V. Ondroviča ani jeden z členov Asociácie telekomunikačných operátorov nepodpíše prepojovaciu zmluvu so Slovenskými telekomunikáciami v jej súčasnej podobe. Samozrejme, zástupcovia ST novelu bagatelizujú a tvrdia, že na tých pár mesiacov (do prijatia nového zákona), je zbytočné meniť podmienky na našom telekomunikačnom trhu. Do prijatia nového zákona je minimálne šesť mesiacov a prax vraví, že inak chápe čas ten koho bijú, ako ten, kto je na dominantnom výslní. Predstavitelia Asociácie i jednotliví alternatívni operátori vyzvali poslancov na prijatie predmetnej novely. Novelu žiadajú prijať aj zástupcovia Európskej komisie pre podnikanie a informačnú spoločnosť, ktorí upozornili, že po vstupe SR do EÚ bude Európska komisia nekompromisná a v prípade nesplnenia negociačných záväzkov začne právne konanie za nedodržanie legislatívy EÚ. Kto na súčasnom 15. rokovaní uspeje? Zástancovia liberalizmu alebo lobisti za výhodný monopol ST?

Jozef Kunik

Späť | Domov