ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Žurnál Rádia Twist

Rádio Twist | 30.06.2003

Slovensko sa chce v máji na budúci rok stať členom EÚ. Dovtedy nás však čaká ešte veľa práce v príprave na tento krok. Najnáročnejšie je zvládnuť zosúladenie našej legislatívy s právom únie v rôznych oblastiach vrátane telekomunikačného sektora. Už vo vlaňajšej hodnotiacej správe nám zástupcovia EK vytkli chýbajúcu novelu Telekomunikačného zákona. Zdá sa však, že naši zákonodarcovia túto kritiku nezobrali vážne.

Hrozí, že aj tento rok prezidentom vrátenú novelu druhýkrát neschvália. Najčastejšie používaným argumentom, prečo nezdvihnúť ruku za, je nový Zákon o elektronických komunikáciách z dielne Ministerstva dopravy, ktorý by mal platiť od nového roka. V tomto prípade ide o čas. Novela podporovaná alternatívnymi operátormi a zavrhovaná samotným rezortom aj dominantným operátorom, teda Slovenskými telekomunikáciami, má totiž platiť o pol roka skôr.

Branislav Opaterný, štátny tajomník MD SR, Bratislava: "Predpokladáme, že sa dostane do parlamentu pravdepodobne až v septembri. No a vtedy už bude v parlamente aj veľký Zákon o elektronických komunikáciách. Kvôli trom mesiacom už skutočne ťažko bude meniť legislatívu."

Ján Kondáš, viceprezident pre komunikáciu ST, Bratislava: "ST stále si myslia, že nie je opodstatnené predkladať novelu. V každom prípade je potrebné koncetrovať úsilie odborníkov na pripomienkovanie nového zákona."

Pol roka v živote veľa neznamená, ale v informačnej spoločnosti je to veľmi dlhý čas. To sú slová európskeho komisára pre podnikanie a informačnú spoločnosť Erky Likanena, ktorými upozornil na význam prijatia novely. Stanovisko telekomunikačných operátorov je totožné. Čím skôr sa odstránia nedostatky v telekomunikačnej legislatíve, tým lepšie. Podľa predsedu ich asociácie Vladimíra Ondroviča je najdôležitejšie, aby sa na trh dostali aj iní hráči, ktorí sa budú byť o priazeň svojich klientov lepšími cenami, kvalitou a aj pestrosťou ponúkaných služieb.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov, Bratislava: "Tým, že sa to všetko brzdí, sa vytvárajú predpoklady na to, aby ten dominantný operátor, ktorý tu je, mal čo najdlhšie vytvorené monopolné podmienky na podnikanie. Hrozí tu to, že svojou obchodnou politikou sú schopné ST túto konkurenciu, ešte ani nevznikla, ju do konca roka zlikvidovať. Čiže o tomto vlastne je."

Zuzana Suchá, žurnál Rádia Twist.

Späť | Domov