ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Spravodajstvo TA3

TA3 | 30.06.2003

Telekomunikačný zákon opäť v parlamente

Parlament sa bude na nadchádzajúcej schôdzi už po tretí raz zaoberať novelou Telekomunikačného zákona. Tá by mala konečne liberalizovať trh na Slovensku, čo sa malo stať už v januári. Novelu však podporuje len opozícia.

Asociácia telekomunikačných operátorov podporuje prijatie novely, pretože prinesie zrušenie monopolného postavenia Slovenských telekomunikácií.

Vladimír Ondrovič, Asociácia telekomunikačných operátorov:"Bude tu vytvorená konkurencia, bude vytvorený tlak na ceny, kvalitu a sortiment poskytovaných služieb."

Liberalizáciu telekomunikačného trhu si želajú aj koaličné strany. Novelu však v tejto chvíli nepodporia.

Jirko Malchárek, poslanec NR SR (ANO):"Klub ANO a myslím, že všetci koaliční poslanci nebudú hlasovať za prijatie tejto poslaneckej novely, naopak, budú spolupracovať na prijatí vládneho návrhu zákona, ktorý má prísť v septembri do parlamentu - o elektronickej komunikácií - ktorý bude celú túto problematiku riešiť podstatne komplexnejšie."

Či už bude liberalizácia trhu aktuálna hneď, alebo až od nového roka, automaticky sa s ňou spája možný nárast cien telekomunikačných služieb. Tie sú v súčasnosti silne dotované štátom a častokrát pod hranicou nákladov.

Milan Herman, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií:"Príde najskôr v prvom kroku k vyrovnaniu cien na nákladovej úrovni - to môže znamenať aj zvýšenie cien - a až neskôr, keď sa konkurencia dostatočne rozvinie, môže dôjsť k určitému znižovaniu cien za určité služby."

Iní odborníci tvrdia opak.

Vladimír Ondrovič, Asociácia telekomunikačných operátorov:"Ceny by mali ísť dolu, kvalita hore a sortiment by sa mal takisto rozšíriť."

Novelu telekomunikačného zákona čaká v parlamente s najväčšou pravdepodobnosťou odmietnutie a liberalizácia trhu sa tak bude môcť začať najskôr v januári 2004.

Eva Mihočková, TA3

Späť | Domov