ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Novelu poslali späť náklady na odpočúvanie

Trend | 19.06.2003

Dodatočné nároky na štátny rozpočet boli hlavným dôvodom na vrátenie novely telekomunikačného zákona na opätovné prerokovanie, tvrdí hovorca prezidenta republiky

Prezident SR Rudolf Schuster vrátil parlamentu na opätovné prerokovanie novelu telekomunikačného zákona, ktorú Národná rada (NR) SR schválila koncom mája. Legislatívna norma mala podľa predkladateľov zvýšiť kompetencie Telekomunikačného úradu (TÚ) SR a prispieť k rýchlejšej liberalizácii trhu zavedením povinnosti dominantného operátora otvoriť prístupové siete konkurencii. Novelu podporovali najmä alternatívni operátori, jej najväčším odporcom boli Slovenské telekomunikácie (ST), a.s., Bratislava. Vrátenou novelou sa NR SR bude zaoberať ešte tento mesiac.

Predseda Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) Vladimír Ondrovič je rozhodnutím hlavy štátu sklamaný: "Očakávali sme, že prezident prispeje k urýchleniu rozvoja konkurenčného prostredia v oblasti telekomunikácií, čo očakávajú všetci občania Slovenska." Neprijatím novely sú "ohrozené investície zahraničných investorov", myslí si šéf ATO. Pripomína, že TÚ SR nebude môcť efektívne regulovať telekomunikačný trh, čo znemožní poskytovanie konkurenčných služieb. Okrem toho Slovensko nebude plniť záväzky v európskom programe eEurope Plus, ku ktorému vláda oficiálne pristúpila v júni roku 2001.

V Slovenských telekomunikáciách prijali vrátenie novely laxne. V päťriadkovom vyjadrení hovorca Radoslav Bielka podčiarkol, že sa o prezidentovom kroku dozvedeli z agentúrneho spravodajstva. Dominantný operátor sa proti schváleniu novely bránil najmä poukazovaním na jej nevykonateľnosť. Podľa jeho predstaviteľov bola navrhovaná 30-dňová lehota na zverejnenie referenčnej ponuky na otvorenie prístupových sietí - uvoľnenie miestnych vedení - prikrátka.

Tri pripomienky

Takmer navlas rovnakú novelu telekomunikačného zákona vrátil R. Schuster do NR SR na opätovné prerokovanie aj vlani. Dôvody, pre ktoré sa prezident rozhodol zmenu telekomunikačného zákona nepodpísať, sa ani tentoraz netýkajú kľúčovej časti novely - uvoľnenia miestnych vedení. V uplynulom roku sa mu nepozdávala najmä výška sankcií pre hráčov s významným vplyvom na trhu - a hoci toto ustanovenie v tohtoročnej novele ostalo, prezident už voči nemu nenamietal.

Tentoraz R. Schuster zákonodarcov upozorňuje na nesúlad medzi ustanoveniami novely a platného zákona o telekomunikáciách. Novela by podľa prezidenta umožnila sankcio­novať operátora za nezverejnenie niektorých podmienok na poskytovanie univerzálnej služby. A to napriek tomu, že podľa platného zákona ich publikuje TÚ SR. "Keďže tieto všeobecné podmienky vydáva operátor, on ich musí aj zverejniť. TÚ SR ich len uverejňuje vo vestníku," reaguje V. Ondrovič.

Prezidentovi sa na novele telekomunikačného zákona ďalej nepozdával fakt, že významní operátori - de facto ST - by museli do konca leta zverejniť v ponuke na prepojenie sietí aj technické podmienky prenositeľnosti čísla. Pritom podľa platného zákona sa možnosť ponechať si pôvodné telefónne číslo aj po zmene operátora mala uplatňovať až od 1. januára 2005. Podľa ATO ani táto pripomienka nemá opodstatnenie - technické podmienky prenositeľnosti môžu byť v prepojovacej zmluve, aj keď sama prenositeľnosť ešte fungovať nebude.

Tretí, a podľa hovorcu prezidenta Jána Füleho najpodstatnejší, dôvod na vrátenie novely do parlamentu videl R. Schuster v tom, že legislatívna norma zmenila povinnosti operátorov súvisiace s odpočúvaním kompetentnými štátnymi orgánmi. Kým v súčasnosti ho musia firmy kompletne zabezpečiť po technologickej i funkčnej stránke, po novom by stačilo len poskytnúť rozhranie na pripojenie odpočúvacích zariadení. Aplikovaním tohto ustanovenia by podľa prezidenta republiky prišiel štátny rozpočte ročne o niekoľko desiatok miliónov korún.

Podľa názoru ATO však povinnosť operátorov kompletne zabezpečiť odpočúvanie nie je v súlade s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. "Štát sa v tomto prípade správa ako »výpalník«, ktorý si odpočúvanie nechá zaplatiť. Pre alternatívnych operátorov bude zariadenie na odpočúvanie natoľko nákladné, že mnohí z nich si takéto »extra zdanenie« nebudú môcť dovoliť a bude pre nich priam likvidačné," tvrdí V. Ondrovič. Pripomína, že záležitosťou sa v súčasnosti zaoberá Ústavný súd SR.

Privatizačná zmluva

Predseda ATO V. Ondrovič sa domnieva, že dôvod na opätovné neprijatie novely zákona o telekomunikáciách treba hľadať v zmluve o predaji majoritného balíka akcií ST.

V tomto dokumente, ktorého kópiu má TREND k dispozícii, sa totiž píše, že SR po podpise zmluvy "neprijme žiadny zákon ani nevydá žiadnu vyhlášku alebo rozhodnutie v oblasti telekomunikácií, ani nezmení žiadny takýto zákon, vyhlášku alebo rozhodnutie spôsobom, ktorý má podstatne nepriaznivý účinok". Ten znamená udalosť, okolnosť alebo vývoj, ktorý spôsobí alebo v prípade ktorého možno očakávať, že investorovi - spoločnosti Deutsche Telekom - spôsobí náklady alebo stratu výnosov vo výške presahujúcej 10 miliónov eur (podľa aktuálneho kurzu 400 mil. Sk). "Prijatie predmetnej novely zákona je možné takto charakterizovať," mieni V. Ondrovič.

Hovorca prezidenta J. Füle spojitosť medzi nepodpísaním novely a záväzkami z privatizačnej zmluvy odmieta. Opakuje, že hlavným dôvodom vrátenia zákona boli ustanovenia o odpočúvaní a vysoké dodatočné nároky na štátny rozpočet.

Na druhej strane dohodu štátu so strategickým investorom vlani priznal vtedajší štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Dušan Faktor (TREND 38/2002). Zároveň však zdôraznil, že platila iba v časovom horizonte od podpisu zmluvy do nadobudnutia jej účinnosti.

Čo bude ďalej

Prezidentom vrátenú novelu do parlamentu dostala skupina poslancov za SDKÚ, Smer, HZDS a KSS. Schváliť sa ju podarilo najmä vďaka zástupcom opozície, z vládnej koalície ju podporili len poslanci ANO. Zo 118 prítomných v máji tohto roka za ňu hlasovalo 68 poslancov. Na opätovné schválenie bude novela potrebovať minimálne 76 hlasov.

Späť | Domov